Tag testen

Find ud af om du kan have en fødselsdepression

 

Her på siden finder du to tests, som kan hjælpe dig med, at få lidt klarhed over om du har en fødselsdepression. 

Denne side er ikke et diagnoseværktøj og bør suppleres med en vurdering hos din læge. Du kan alene bruge testene vejledende. Du bør tidligst tage testen 14 dage efter dit barns fødsel.

Om de to tests og resultatet – forskel på mænd og kvinder

Du kan tage begge tests. Den sidste test er særligt vigtig at gennemføre, hvis du er en mand.

Når du har taget en test, skal du tælle dine point sammen.

Hvis du er en kvinde og har en score på 12 eller derover i den første test  her på siden som er “The Edinburgh Postnatal Depression scale”, bør du tale med dit barns sundhedsplejerske om det og opsøge egen læge for yderligere vurdering af din situation. Er du mand skal du reagere og tale med læge og sundhedsplejerske, hvis du har en score på 10 eller derover.

Årsagen til, at der er forskel på scoren for mænd og kvinder, er at fødselsdepression viser sig forskelligt ved de to køn.

Forskning foretaget blandt danske forældre, som er bl.a. er udført af psykolog og forskningsleder ved Rigshospitalet Svend Aage Madsen viser, at der er forskellige grænser hos mænd og kvinder, når de besvarer testene.

Forskningen viser desuden, at den anden test på siden, Gotlandsskalen, er særlig vigtigt for mænd, fordi spørgsmålene i dette skema, indfanger den måde en fødselsdepression viser sig på blandt mænd. Denne skala kan også anvendes til kvinder.

Derfor finder du også Gotlandsskalen her på siden, som jeg vil opfordre dig til at supplere din test med, hvis du er mand. Her vil en score på 13  eller derover, både hos mænd og kvinder, være en indikation på depression. Hvorfor du ligeledes bør opsøge læge eller sundhedplejerske.

Skalaerne kan, som nævnt, ikke bruges til at diagnosticere en depression og de har svagheder, som du bør kende inden du tager testen.

Svarene dækker alene over de seneste syv dage i dit liv og én ud af 10 personer, der scorer over 13 på Edinburgh Postnatal Depression Scale, vil ikke have en fødselsdepression. Blandt andet derfor, kræver det en samtale med en professionel, at få yderligere klarhed over din situation. Det er vigtigt at være opmærksom på, når du aflæser resultatet.

Hvis testen ikke viser du har en fødselsdepression

Hvis du føler dig depressiv og mod forventning scorer under 10 som mand eller under 12 som kvinde i den første test og under 13 i den sidste test, vil jeg også opfordre dig til at kontakte sundhedsplejersken eller egen læge. Du kan have en efterfødselsreaktion, som kan være gavnligt at få støtte til at komme igennem eller en fødselsdepresion som testene ikke “fanger”

Du kan besvare testene nedenfor. Når du svarer bedes du tænke til bage på hvordan du har haft det i løbet af de sidste 7 dage

Edinburgh Postnatal Depression Scale

1. Har du de sidste 7 dage været i stand til at le og se tingene fra den humoristiske side?

  0 Lige så meget som jeg altid har kunnet
  1 Ikke helt så meget som tidligere
  2 Afgjort ikke så meget som tidligere
  3 Overhovedet ikke

2. Har du de sidste 7 dage kunnet se frem til ting med glæde?

  0 Lige så meget som jeg tidligere har gjort
  1 En del mindre end jeg tidligere har gjort
  2 Afgjort mindre end jeg tidligere har gjort
  3 Næsten ikke

3. Har du de sidste 7 dage unødvendigt bebrejdet dig selv, når ting ikke gik som de skulle?

  3 Ja, det meste af tiden
  2 Ja, af og til
  1 Ikke så tit
  0 Nej, slet ikke

4. Har du de sidste 7 dage været  anspændt og bekymret uden nogen særlig grund?

  0 Nej, overhovedet ikke
  1 Meget sjældent
  2 Ja, nogle gange
  3 Ja, meget ofte

5. Har du de sidste 7 dage følt dig angst eller panikslagen uden nogen særlig grund?

  3 Ja, en hel del
  2 Ja, nogle gange
  1 Nej, ikke meget
  0 Nej, overhovedet ikke

6. Har du de sidste 7 dage følt, at tingene voksede dig over hovedet?

  3 Ja, det meste af tiden
  2 Ja, nogle gange
  1 Nej, det meste af tiden har jeg kunne overskue min situation
  0 Nej, jeg har kunne overskue min situation lige så godt, som jeg plejer

7. Har du de sidste 7 dage været så ked af det, at du har haft svært ved at sove?

  3 Ja, det meste af tiden
  2 Ja, nogle gange
  1 Sjældent
  0 Nej, aldrig

8. Har du de sidste 7 dage følt dig trist eller elendigt til mode?

  3 Ja, det meste af tiden
  2 Ja, ret tit
  1 Sjældent
  0 Nej, aldrig

9. Har du de sidste 7 dage været så ulykkelig, at du har grædt?

  3 Ja, det meste af tiden
  2 Ja, ret tit
  1 Ja, ved enkelte lejligheder
  0 Nej, aldrig

10. Har tanken om at gøre skade på dig selv strejfet dig de sidste 7 dage

  3 Ja, ganske ofte
  2 Nogle gange
  1 Sjældent
  0 Aldrig

Du kan tolke dit resultat af Edinburgh Postnatal Depression Scale sådan:

Kvinde med en score på 12 eller derover: Det er muligt at du har en fødselsdepression og du bør tale med egen læge.
Mand med en score på 10 eller derover: Det er muligt at du har en fødselsdepression og du bør tale med egen læge.

Gotland-skalaen

Har du selv, eller andre i løbet af den sidste måned bemærket, at
du opfører dig anderledes end du plejer, og i givet fald på hvilken
måde? (sæt kryds)

1. Lavere stresstærskel/
mere stresset end du
plejer

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

2. Mere aggressiv, udadrea-
gerende, besvær med
selvkontrol

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

3. Følelse af udbrændthed
og tomhed

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

4. Konstant, uforklarlig
træthed

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

5. Mere irritabel, rastløs og
frustreret

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

6. Besvær med at træffe
almindelige beslutninger
i hverdagen

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

7. Søvnforstyrrelser:
Sover for meget/for lidt/
uroligt, besvær med at
falde i søvn/vågner tidligt

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

8. Især om morgenen at
have en følelse af uro/
ængstelse/ubehag

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

9. Overforbrug af alkohol
og piller for at opnå en beroligende og afslappende
virkning. At du er overaktiv
eller at du afreagerer ved
at arbejde hårdt og rastløst,
jogge eller dyrke anden form
for idræt, spise for meget
eller for lidt

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

10. Føler du, at din opførsel
er ændret på en sådan måde at hverken du eller andre
kan genkende dig, og at du
er svær at have med at gøre?

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

11. Har du følt dig eller har
andre opfattet dig som
dyster, negativ eller præget
af håbløshed hvor alt ser
sort ud?

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

12. Har du selv eller andre
bemærket, at du har større
tendens til selvmedlidenhed,
til at være klagende eller til
at virke ”ynkelig”?

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

13. Er der i din biologiske
familie tendens til misbrug,
depression/nedtrykthed,
forsøg på selvmord eller
tilbøjelighed til en adfærd
der indebærer fare?

  0 Slet ikke
  1 Til en vis grad
  2 Passer meget godt
  3 I høj grad

Du kan tolke dit resultat af Gotlandsskalaen sådan:
0 – 13: Ikke tegn på at du har en depression

14 – 26: Der er mulighed for, at du har en depression. Det er muligt at du har en fødselsdepression og du bør tale med egen læge.

27 – 39: Resultatet viser tydelige tegn på depression. Du bør tale med egen læge.

Hvis testen peger på at du kunne have en fødselsdepression, skal du vide at du kan få hjælp. Fødselsdepression kan behandles. Første skridt er at kontakte din læge og tale med dit barns sundhedsplejerske om hvordan du har det.

I denne artikel kan du skabe dig et hurtigt overblik over symptomer på fødselsdepression.

Du kan læse mere i dybden om fødselsdepression her. Det kan måske hjælpe dig med at skabe mere afklaring og du kan blive klogere på dine muligheder.

 

Laura Kjær Jacobsen, Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Jordemoder og uddannet kandidat i pædagogisk psykologi

 

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker lettere igennem det som er svært, mens de kæmper for at blive forældre, venter barn og bliver forældre.

Jeg håber du finder hjælp gennem mine artikler, Fertilitet & Familiedannelse pod cast og de gratis kurser og visualiseringer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en snak om dine udfordringer.

Tag det gratis minikursus:

3 metoder der hjælper dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion, fødselsdepression, eller på anden vis har det svært efter du er blevet forældre

(Kurset er ikke møntet på salg – men alene på at hjælpe dig videre ved at at inspirere dig til, hvad du selv kan gøre for at få det bedre).

Brug for mere klarhed om din situation?

Kontakt mig for en gratis afklarende samtale i telefonen.

Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil få mere klarhed over din situation og dine muligheder.

Tilbuddet gælder også dig der erpårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

Laura Kjær Jacobsen - Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.

Laura Kjær Jacobsen - Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration og psykologisk indsigt der kan skabe bevægelse i dit liv, mens du kæmper med at få et barn, er gravid eller når du bliver forælder.

Du får samtidig adgang til et super konkret og brugbart podcast afsnit, som kan medvirke til at flytte dig fra bekymringer og tankemylder, over i en følelse af tillid og ro.

Mange tak, du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.