Kan man få en fødselsdepression, allerede mens man venter barn? Svaret er ja…

Ca 1 ud af 10 viser tegn på fødselsdepression mens de venter barn

Det er en helt almindelig opfattelse, at fødselsdepressioner først viser sig efter fødslen.

I følge en undersøgelse af blandt andre, professor i psykologi Svend Aage Madsen, fandt man blandt 1206 adspurgte kommende forældre, tegn på fødselsdepression hos 8% af mændene og 11% af kvinderne i graviditetens uge 24.

Måske kan vi lindre og forebygge efterfødselsreaktioner, ved at rette mere fokus på hvordan mennesker der venter barn i VIRKELIGHEDEN har det.

I denne artikel kan du læse om fødselsdepression, der begynder allerede i graviditeten. Om hvordan det kan lindres og afhjælpes.

En del af de klienter jeg hjælper her hos Fertililtet & Familiedannelse, søger hjælp efter fødslen fordi de har en efterfødselsreaktion. En del af dem kan fortælle om, hvordan de allerede kæmpede følelsesmæssigt under graviditeten, men de fik aldrig rigtig sagt eller gjort noget.

 

Det er svært at sige højt – det er svært at blive forstået.

Det er ingen hemmelighed, at det er svært at sige højt, at man ikke har det rigtig godt følelsesmæssigt, når man venter barn.

 

Det er ikke comme il faut, at fortælle ærligt om, at man ikke rigtig glæder sig til at blive forældre, at man faktisk er lidt chok over at skulle være forældre. Eller at man ikke rigtig mærker nogen tilknytning til det barn man venter.

 

Vores samfund præges af nogle konservative billeder af det at vente barn, som noget glædeligt. Forestillinger og forventninger der står fast som egetræer i vores kultur og hæmmer den langt mere komplekse virkelighed i at få plads.

 

Derfor er det også meget svært at blive forstået, for de kommende forældre, som faktisk har modet og gør opmærksom på, at de ikke har det godt. Det er kommende forældre der lige så tydeligt som et signalet på et fyrtårn viser, at de har brug for en at tale med, som tager dem alvorligt og rummer, at de har det svært. Jeg møder de her mennesker og hører hvordan de mødes af velmente floskler, som ”det skal du nok klare”, eller ”det skal nok komme” eller ”ok, jamen jeg glæder mig altså helt vildt til, at blive morfar, tante eller noget helt tredje….”

 Det er naturligt og vigtigt at have en at tale med

Ofte er det der er behov for allerførst, en at tale med. En som forstår, respekterer og lytter.

En der formår at gøre den kommende forældre tryg og dermed hjælpe vedkommende på vej. En der ikke bliver bange. Der er nemlig sjældent fare på færde. Det der er på færde, er helt naturlige følelser.

Det omkring 10% af kommende forældre mærker er en helt naturlig reaktion på, at deres liv bliver vendt op og ned. At de lige om lidt står med et stort ansvar, som er meget svært at forholde sig til. Ofte fordi man på den ene eller anden måde føler usikkerhed for, om man kan håndtere opgaven. Det er helt naturligt. Og der er ALTID en GOD GRUND til, at man føler som man gør. Men i skyggen af vores samfundsforestilling, bliver det normale gjort forkert og unaturligt og kan opleves som farligt

Hvis man som kommende forældre oplever, at den måde man har det på er ualmindelig, farlig eller forkert, bliver man måske bange. Og bliver man ikke hørt, føler man sig alene. Man oplever en psykologisk eksklusion, som er med til, at forværre hvordan man har det.

 Hvad kan lindre fødselsdepression i graviditeten

Så hvad hjælper? Tryghed. Inklusion. Oprigtig lytten. Normalisering. Og stabilisering af en eventuel utryg livsituation.

 

Og så hjælper det, at man som kommende mor eller far, erkender over for sig selv, at man ikke har det godt. Den erkendelse er lettere når man ved, at det man oplever er normalt og at ca hver 11 har det ligesådan. Når man ved, at der ALTID er en god grund og at der er noget man kan gøre for at få det bedre.

 

Som gravid eller kommende forældre kan man opleve en følelse af ikke rigtigt, at mærke overensstemmelse med hvordan man har det og den måde mennesker tæt en reagerer på graviditeten. Hvis man mærker, at man føler sig meget ”langt fra” den måde ens nærmeste reagerer på og man samtidig har svært ved at forholde sig til barnet og fremtiden, så er det vigtigt at reagere.

 

Virkeligheden er altid lettere, når vi tør kigge på det som er

Det allerførste skridt er, at man erkender over for sig selv hvordan man har det. Og at man giver det plads. Det vil i første omgang være en lettelse, fordi den kommende forældre ikke længere skal kæmpe mod det. Men kan tillade det som er. Når man tillader sig selv, at have det som man har det, kan man se på det og arbejde med det.

 

Sætninger som ”Dine følelser er ikke forkerte” ”Dine følelser er naturlige og forstålige”. ”Der er en god grund til, at du føler som du gør og du må gerne have det som du har det lige nu” kan hjælpe en positiv udvikling på vej.

Processen kan blive hjulpet yderligere på vej af, at man deler det med nogen som virkelig er i stand til, at lytte og hjælpe dem med at rumme deres oplevelse. Det kan være en tæt på dem, en jordemoder, læge eller sundhedsplejerske. Eller en specialiseret terapeut.

 

Det er ikke en forudsætning, at man ved hvorfor man reagerer og føler som man gør. Man behøver ikke at kunne begrunde eller sætte en masse ord på. Det er naturligt, hvis man ikke helt ved hvad det handler om, når man mærker man har det svært under graviditeten. Det er det  samtlen med et lyttende menneske kan hjælpe med at skabe klarhed over.

 

Mange ventende forældre forsøger, at undertrykke følelsen af, at det ikke rigtig føles ok. Mange undgår at forholde sig til det, fordi det er så tabubelagt ikke, at være glad for at vente barn. Derfor opdager mange først, hvor kimen til deres følelser ligger, når de begynder at åbne op omkring det og tillader det, at være tilstede i deres bevidsthed.

Sådan kan man arbejde terapeutisk med fødselsdepression i graviditeten

Der findes forskellige måder, at arbejde terapeutisk med mennesker som har det svært i forbindelse med graviditeten. Måder som skaber tryghed og tillid til den fremtid, der venter dem som forældre.

 

Grundlaget for det arbejde den kommende forældre skal igennem er som beskrevet, at begynde af rumme og acceptere de følelser man har. Tillade sorgen eller skuffelsen over, at man ikke glæder sig eller ikke rigtig har det godt og så begynde at tale om det.

 

Derudover vil man typisk arbejde i to sideløbende spor.

 

Man arbejder med kimen til følelserne. Og den er naturligvis vidt forskellig fra menneske til menneske. Årsagen kan jo fx være noget så konkret som, at være blevet uplanlagt gravid, at man har haft en svær opvækst, er i et problemfyldt parforhold, har været syg med stress eller man er dybt bekymret for om man kommer til, at sidde med et raskt barn i armene eller noget helt andet og langt mere abstrakt.

 

Nogle gange venter der et omfattende oprydningsarbejde i den ”rygsæk” den kommende forældre bærer rundt på. Der skal sorteres, sættes på plads og smides ud.

 

Andre gange skal der ikke så meget til, før at han eller hun kan begynde at glæde sig i glimt.

 

Det er en ”oprydning” som kommer dem til gode senere, fordi de slipper for først, at skulle i gang med det, når de er blevet forældre.

 

Samtidig arbejder man med kontakten til det lille barn der ventes. Arbejder på at styrke det bånd den kommende forældre måske ikke rigtig mærker. Nogle gange gennem samtaler om og med barnet. Gennem konkret kontakt med barnet gennem maveskindet. Det kan også være ved forestillinger og visualiseringer om barnet. Alt imens de følelser der dukker op undervejs, får lov til at være der, rummes og bearbejdes terapeutisk gennem samtale og ved, at initiere den kommende forældre medfølelse for sig selv.

 

Målet og den retning processen fører dem i, er en større bevidsthed omkring egne følelser, livserfaringer og situationen. En større følelsesmæssig indsigt, som hjælper dem som forældre.

 Vores fælles opgave – at skabe plads til at graviditeten ikke er lykkelig

Udvides og nuanceres samfundets kulturelt indlejrede forventninger for forestillinger om hvilken betydning graviditet har for det enkelte menneske. Og aftabuiseres den oplevelse 8 til 11% har af at vente barn, øger det den enkeltes mulighed for, at erkende, rumme og bearbejde sin oplevelse, og dermed bevæge sig i retning af større mental sundhed, tilknytning til barnet og velbefindende i livet som forældre.

 

 Du er velkommen til at læse om fødselsdepression efter fødslen her

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mænd og kvinder der oplever barnløshed, fertilitetsbehandling og graviditetstab helt tæt på og mennesker der har det svært, mens de venter barn og efter de er blevet forældre. Du kan læse meget mere om hvad jeg kan hjælpe med i menuen ovenfor.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (ogå online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig.

Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din situation

 

Brug for mere klarhed om din situation?

Kontakt mig for en gratis afklarende samtale i telefonen.

Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil få mere klarhed over din situation og dine muligheder.

Tilbuddet gælder også dig der læser med som pårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

 

få hjælp hvis du har det svært i graviditeten
Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.