Viden om fødselsdepression og afgørende ting det hjælper dig igennem

Når du læser med her, er det måske fordi du bekymret for, om du har udviklet en fødselsdepression. Det kan være du søger inspiration til, hvad du selv kan gøre for, at få det bedre. Måske læser du med fordi du er bekymret for en du holder af.

Artiklen indeholder alt det der kan være en hjælp, at vide om fødselsdepression.

Den er skrevet for at hjælpe dig videre, så du kan begynde at få det bedre inden for kort tid.

Den er også skrevet for at hjælpe dig med, at vurdere om de reaktioner, tanker og følelser du oplever, er tegn på en fødselsdepression. På den måde kan du blive klogere på, om du skal søge hjælp.

Derudover finder du lidt længere nede angang et gratis minikursus, som er gratis vejledning, i tre konkrete ting du kan have fokus på for at få det bedre her og nu.

Viden om fødselsdepression og konkrete råd til at få det bedre

I artiklen her,  finder du konkrete råd til, hvad du kan gøre her og nu for at lindre din situation.

Jeg vil ogå  anbefale dig, at se det gratis kursus, som du får adgang til her på siden. Her lærer du tre metoder som hjælper dig med, at få det bedre  ved at…

…lære dig at “skrue ned for” skadelig selvkritik

…give dig værktøjer til at håndtere og rumme udfordrende tanker og følelser

…styrke kontakten mellem dig og dit barn

Længere nede finder du også link til en artikel, som er skrevet specielt til dig, der læser med som pårørende. Her kan du få inspiration til, hvad du kan gøre for at være den bedste støtte, hvis du oplever, at en tæt på dig har en fødselsdepression eller efterfødselsreaktion.

Viden om fødselsdepression – hjælp til at tage dit næste skridt mod bedring

Jeg håber artiklen giver dig klarhed, mod og lyst til, at arbejde på, at få det bedre.

Med de bedste ønsker for dig

Laura Kjær Jacobsen,

Fertilitet & Familiedannelsesterapeut

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi og Jordemoder.

Hvad er en fødselsdepression?

En fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, som opstår i forbindelse med graviditet og fødsel. Det som er særligt for en fødselsdepression er, at det knytter sig til forældreskabet og i nogle tilfælde også relationen til barnet.

Mange tror, at man skal have født for at få en fødselsdepression. Men fødselsdepression kan allerede begynde i løbet af graviditeten og rammer både kvinder og mænd.

En fødsesldepression kommer sjældent pludseligt. Ofte vil tilstanden bygge sig op over tid.

Professor i Psykologi, Svend Aage madsen, har forsket i fødselsdperession. Han definerer fødselsdepression som en psykisk eller adfærdsmæssig forstyrrelse, der er forbundet med graviditet, fødsel eller barseltid, uden psykotiske symptomer.

En fødsesldepression er altså en tilstand forbundet med graviditet eller barsel. En fødselsdepression involverer stærke mentale og adfærdsmæssige tilstand og i nogle tilfælde depressive symptomer.

Det er vigtigt at vide, at en fødselsdepression behøver ikke at indbefatte en egentlig depressiv tilstand. Det kan indbefatte depression, men er snarere en meget svær følelsesmæssig reaktion under graviditet og barselstid. Hos nogle kan tilstanden nærmere ligne reguler stress.

Om at knytte dig til dit barn

Har du en fødselsdepression efter fødslen, betyder det, at du samtidig med, at du er meget udfordret følelsesmæssigt også skal tage vare på dit barn. De fleste formår at drage omsorg for deres barn. Men det kan føles som en stor udfordring ved siden af depressionen. For andre kan barnet føles som et lyspunkt og en pause fra de depressive tanker og følelser. Uanset hvordan du har det, er der ikke noget rigtigt eller forkert. Der er altid er årsag til, at du føler som du gør.

Derfor er det vigtigt at få hjælp til fødselsdepression

Har du en fødsesldepression mens du venter barn, kan det gøre det svært for dig at bygge en sund tilknytning til dit ufødte barn. Den process er et vigtigt grundlag for jeres relation efter fødslen og senere i livet.

En fødselsdepression kan sætte spor  i forældre-barn relationen og i parforholdet. Du er uden skyld og ansvar for din tilstand. Det som er vigtigt er, at du søger terapeutisk hjælp.

Tag det gratis minikursus:

3 metoder der hjælper dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion, fødselsdepression, eller på anden vis har det svært efter du er blevet forældre

(Kurset er ikke møntet på salg – men alene på at hjælpe dig videre ved at at inspirere dig til, hvad du selv kan gøre for at få det bedre).

Brug for mere klarhed om din situation?

Kontakt mig for en gratis afklarende samtale i telefonen.

Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil få mere klarhed over din situation og dine muligheder.

Tilbuddet gælder også dig der erpårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

Hvorfor udvikler man en fødselsdepression?

Når mennesker udvikler en fødselsdepression, så er det fordi vi er biologisk disponeret til det. Samtidig med, at der støder nogle hændelser til som udløser tilstanden.

Det ikke er din skyld hvis du har udviklet en fødselsdepression, en efterfødselsreaktion, eller på anden vis har det svært efter du er blevet mor eller far.

Du kan på ingen måde gøre for, at du har det som du har det.

Det eneste som lige nu er dit ansvar, er at søge hjælp, hvis du mærker du ikke har det godt. Eller hvis dine pårørende beder dig overveje at søge hjælp.

Som pårørende er det dit ansvar, at støtte den du er bekymret for til at søge hjælp.

Sådan opleves en fødselsdepression indefra

Tydelige tegn på fødselsdepression

fødselsdepression
Laura Kjær Jacobsen, Klinikken Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Klinikken Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

 

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker der er i vanskelige livssituationer,  mens de kæmper for at blive forældre, er i fertilitetsbehandling eller venter barn, når det har født og bliver forældre.

Jeg håber du finder hjælp i artikler, øvelser og visualiseringer her på siden eller i Fertilitet & Familiedannelses populære pod cast

Har du behov for mere hjælp, tilbyder jeg samtaleterapi on-line og i min fysiske klinik i Skørping. Du er altid velkommen til at kontakte mig for en gratis forsamtale om dine udfordringer.

Almindelige følelser når man har en fødselsdepression

Normale følelser i forbindelse med en fødselsdepression er, en følelse af dyb tomhed, nedtrykthed. Og at føle sig ked af det, det meste af tiden.

Det er normalt, at du ikke mærker nogen form for kærlige følelser for dit barn eller din partner. Men du kan også sagtens opleve, at have en fødselsdepression og elske dit barn mere end noget andet.

Du kan opleve at være meget nervøs og ængstelig og opleve at få angstanfald, hvor du mærker stort fysisk ubehag.

 

Ændret adfærd i forbindelse med fødselsdepression

At have en fødselsdepression eller efterfødselsreaktion, vil for mange være skamfuldt og svært at acceptere.

Det er naturligt, for det står i skærende kontrast til de forventninger de fleste af os har til, at blive forældre. Særligt i forbindelse med det første barns fødsel.

Det kan vække både sorg og bekymring, fordi man føler, man går glip af noget.

Det kan skabe voldsomme indre kampe, fordi man gerne vil, at det skulle være anderledes.

Fødselsdepression kan vise sig i vrede

Du kan opleve at blive voldsomt vred, både på dig selv, din partner og dit barn. Eller på andre mennesker, som du på en eller anden måde, er i kontakt med. Det kan være andre forældre, der har det godt.

Du vil måske også have mange selvbebrejdelser og føle dig skuffet over dig selv og over, at du har det som du har det.

Du vil føle dig urolig og anspændt. Det kan være du mister appetitten og taber dig eller modsat at du søger lindring ved at spise mere end du plejer.

Du kan også opleve at få smerter forskellige steder i kroppen, have kvalme og være ubeskriveligt træt.

Du vil formentlig ikke have lyst til sex eller fysisk kontakt. Det modsatte kan også være tilfældet.  At du øger seksuel aktivitet og har ekstra brug for fysisk nærhed.

Det er en måde at mærke dig selv på. Det kan måske også være med til, at skabe en følelse af normalitet eller midlertidig ro i dit sind.

En efterfødselsreaktion eller fødselsdepression, kan give dig en følelse af, ikke at være en god nok forældre.

Du kan føle, at dit barn fortjener alt det bedste i verden men, at du ikke er i stand til at give dit barn noget.  Det er ubeskriveligt smertefuldt og slet ikke sandheden.

(Hvis denne følelse fylder for dig, finder du i kurset gratis hjælp til netop dette.)

Du kan også  have en følelse af, at være utilstrækkelig som kæreste. Begge dele kan betyde, at du føler dig forkert og skamfuld.

En måde at dulme dette på, kan være ved at sørge for, at der på overfladen ser ud til at være styr på situationen. Det kan fx være, at du gør mere rent og er ekstra opmærksom på hvordan du og barnet fremstår udadtil.

Depressionen kan modsat også bevirke, at du giver fuldstændig slip og ikke magter noget som helst. Helt forståeligt – fordi du bruger så meget energi på, at kæmpe med depressionen!

Lyst til at trække dig fra andre

Hvis du har en fødselsdepression, er det også naturligt, hvis du har lyst til at trække dig fra andre. Du kan både opleve at være helt passiv og måske uinteresseret i mennesker omkring dig og andre gange være rastløs og hektisk i dine handlinger.

Derfor er en fødselsdepression så svær at leve med

At have en fødselsdepression eller efterfødselsreaktion, vil for mange være skamfuldt og svært at acceptere.

Det er helt naturligt for det står i skærende kontrast til de forventninger de fleste af os har til at blive forældre. Særligt i forbindelse med det første barns fødsel.

Det kan vække både sorg og bekymring, fordi man føler man går glip af noget, eller skabe voldsomme indre kampe, fordi man gerne vil det skulle være anderledes.

 

Hvordan kan man have det med sit barn, når man  har en fødselsdepression?

Også her kan du opleve vidt forskellige ting.

 Det er naturligt, hvis du er ekstra følsom overfor fysisk kontakt og høje lyde. Derfor kan det være svært for dig, at have dit barn tæt på dig.

 Det kan være meget svært at amme det og særligt at trøste det. Dette kan simpelthen føles grænseoverskridende for dig og skabe voldsomme følelser af afmagt hos dig.

 Det kan også være at du har behov for, at være tæt på dit barn. Du kan have svært ved at lade andre hjælpe dig med, at pleje og barnet og give det omsorg.

 Det kan være en naturlig reaktion på en følelse af, at være utilstrækkelig som forældre – at du vil gøre det ekstra godt og helst vil tage dig af dit barn helt selv.

 Dette kan også ske, hvis du fx oplever, at være ængstelig for, om barnet har det godt nok og får opfyldt sine behov.

 En fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion, kan nemlig anspore dig til at ville gøre alting dobbelt så godt for dit barn, fordi du er så opmærksom på alt det, du føler dit barn ikke får, fordi du har det svært.

 

Hvilke tanker kan du opleve i forbindelse med en fødselsdepression?

Det er almindeligt at have tanker, som kan gøre en virkelig bekymret, mens man kæmper med en fødselsdepression. Det kan føles som om tankerne tager fuldstændig overhånd indimellem.

 Du vil opleve negative tanker omkring dig selv og din evne til at være forældre. Måske også om dit barn og din partner.

 Og du vil have “katastrofetanker”, som vil fylde meget mere på de ekstra dårlige dage.

 Tanker om, hvordan du selv eller dit barn, kan komme til skade er almindelige, selv for forældre der ikke er deprimerede.

 Men har du en fødselsdepression, kan du opleve, at have ubehagelige tanker, som du ikke aner hvordan du skal forholde dig til eller slippe af med.

Tanker du kan blive alvorligt bange for, fx fordi du kan være bange for, at komme til at føre tankerne ud i livet.

 Her er det vigtigt du er opmærksom på, at det blot er tanker, men vide hvornår der er ikke grund til bekymring.

 

Hvornår skal man reagere på sine ubehagliege tanker?

Så længe du selv er opmærksom på, at tankerne er underlige, så kan du være tryg ved, at det blot er tanker, som du ikke kommer til at handle på.

 Hvis du er pårørende og derimod oplever, at det menneske du lige nu er bekymret for, har bizarre tanker, uden selv at være bevidst om det, eller tanker om selvmord, bør i søge akut hjælp her straks.

 Vedkommende må ikke lades alene, indtil den rette hjælp er iværksat. Der kan være tale om en fødsels psykose som opstår hos ekstremt få mennesker (1-2 ud af 1000).

 

Fødselsdepression hos mænd og kvinder

Der er nogle fælles træk ved mænd og kvinders fødselsdepression. Tilstanden er præget af nedtrykhed, bekymring, angst og psykisk stress hos begge køn.

 Mænd og kvinder reagerer ofte forskelligt. Derfor finder du  hos Fertilitet & Familiedannelse, også en artikel, som kun handler om hvordan mænd kan opleve at have en fødselsdepression.Læs artiklen her.

 Og en anden artikel der handler specifikt om kvinders fødselsdepression. Den finder du her.

 Jeg vil anbefale dig også, at læse den artikel som retter sig mod dit køn. Da følelser og reaktioner i forbindelse med fødselsdepression, her bliver beskrevet mere specifikt.

man med efterfødselsreaktion

Er du blevet klogere på din situation?

Artiklen er ikke et diagnoseværktøj, men den giver dig indblik i de tegn der kan vise sig i forbindelse med en fødselsdepression.

Det er svært selv at vurdere om du skal have hjælp. Og det kan være endnu sværere at vurdere som pårørende.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte mig her, for en gratis afklarende samtale i telefonen.

 Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil blive klogere på om du bør søge hjælp.

 Tilbuddet gælder også dig der læser med som pårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

 

 Har du brug for hjælp her og nu?

Vil du gerne mærke, at du får det bedre?

Så tag det gratis minikursus: 

3 metoder som hjælper dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion, fødselsdepression, eller på anden vis har det svært efter du er blevet forældre

(Kurset er ikke møntet på salg – men alene på at hjælpe dig videre ved at at inspirere dig til, hvad du selv kan gøre for at få det bedre).

Hvordan kommer jeg over en fødselsdepression?

En fødselsdepression varer typisk et halvt til et helt år, men kan vare lægere. Den kan behandles gennem samtaleterapi, ved en professionel som har specialiseret sig i området. For nogle mennesker er antidepressiv medicin og støtte gennem psykiatrien en god hjælp.

Når du skal finde den terapeut som skal hjælpe dig, vil jeg anbefale dig, at finde en psykolog eller en terapeut, som også er jordemoder eller sundhedsplejerske, da hun/han vil have et godt indblik i graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Dette er nemlig et helt centralt aspekt ved din situation.

I sværere tilfælde kan den terapeutiske behandling, som nævnt, understøttes medicinsk i en periode. Via egen læge kan du blive henvist til psykolog. Der vil ofte være lang ventetid. Er du allerede tilknyttet psykiatiren, vil jeg opfordre dig til også, at tage kontakt til din psykiater der.

Hvis du har brug for hjælp hurtigt, kan det første skridt være en gratis afklarende samtale sammen med mig.

Du skal mærke at fødselsdepressionen letter

I forbindelse med terapi skal du kunne mærke en bedring allerede efter 2-4 samtaler og meget gerne efter den første samtale. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og tilpas sammen med din terapeut.

I terapien vil fokus være på, at hjælpe dig på en vej der leder dig ud af depressionen, ved at styrke dig og justere forventningerne til dig selv i den udfordrende situation du er i.

Samtidig vil fokus være på at relationen til dit barn og din partner styrkes.

Som du sikkert har gættet, kan du få specialiseret terapeutisk hjælp hos mig, hvis du ønsker det.

Hvad kan du gøre her og nu for at få det bedre?

Når man har en svær efterfødselsreaktion eller en fødselsdepression, kan man føle man sidder fast og intet kan gøre.

Men der er faktisk mange ting, du selv kan gøre for at få det bedre. Det kan du læse mere om her.

Nogle af de ting du kan læse om, har du måske allerede fokus på. Andre har du måske ikke tænkt på.

Det er naturligt at være tilbageholdende eller have svært ved at overskue, at skulle gøre en hel masse.

Det bedste du kan gøre er, at forholde dig åben over for det foreslag jeg beskriver og vælge at give dem en chance.

Til sammen kan flere små tiltag gøre en forskel.

Hvis du har en partner, så tag en snak med ham/hende og få planlagt hvordan i kan få de ting der vil kunne gøre den største forskel for dig sat i værk.

Bed om hjælp – Brug dem du holder af

At have en fødselsdepression er ubeskriveligt SVÆRT. Sørg for at række ud efter hjælp. Fortæl dem der er tæt på, at du har en fødselsdepression. Også selvom det kan føles grænseoverskridende for dig.

Henvis evt. dine påørende til siden her, så de kan få indsigt, i hvordan de bedst kan støtte op om dig og din familie.

Bed om deres hjælp til praktiske ting. Fx tøjvask og rengøring eller hente og bringe ældre søskende.

Bed dem om at komme med mad. Bed dem om hjælp med barnet, hvis det hjælper dig, at de gør det.

Hvis du føler du skal være på socialt, for at få hjælp, vil det ikke føles som en hjælp. Og du vil være mere tilbøjelig til at sige nej. Bed dem derfor om, at hjælpe og gå med det samme igen, hvis det er det du bedst magter.

At have en fødselsdepression, behøver ikke at være lig med, at man ingenting orker. Praktisk arbejde kan være en lindring og skabe en følelse af at kunne fungere, som er styrkende for dig.

Hvis det er sådan du har det , så lyt til det. Det der er blot vigtigt er, at du tager den hvile og de pauser du har behov for, så vidt det er muligt. Du/I skal sørge for, at skabe mulighed for dette. Måske med hjælp fra dit netværk.

 

Vær omsorgsfuld over for dig selv. Få søvn og hvile!

Nydelse! Glæde! Hvad er det for noget?

At mærke glæde og nydelse – kan være med til at hjælpe dig ud af din tilstand. Men når man har en fødselsdepression, er det normalt, hvis man ikke føler motivation for, at gøre noget godt for sig selv. 

Det kan være svært, at komme i kontakt med følelser som glæde og nydelse.

Det kan være helt umuligt, at mærke hvad du har lyst til.

Her kan det faktisk godt give mening, at gøre lidt af ting du tidligere har fundet glæde ved. Også selvom det ikke umiddelbart giver dig, den helt samme positive følelse som tidligere.

Fx at gå en tur, spille tennis, høre musik, tage ind til byen, tage til yoga… eller hvad der kunne være godt for dig.

Spring ud i det. Find ud af hvad der er godt for dig lige nu. Nogle gange vil du opdage, at det faktisk gør dig godt. Også selv om, du ikke på forhånd mærker lyst til det.

Motion i moderate mængder kan modvirke depression. Stil ikke for store krav til dig selv. Husk det er ok at få overtøjet på og ikke komme længere ud, end til havelågen.

Din situation er ubeskriveligt udfordrende at stå i. Det at du står på dine ben og kommer igennem dagen er en kraftpræstation i sig selv, når man har det som du har det.

Forsøg at skifte selvkritik ud med en mere forstående og omsorgsfuld indre stemme, der bakker dig op på en god måde.

Helt præcist, hvordan du begynder at gøre det, et noget af det du kan lære i minikurset.

 

Hvile er vigtigt ved fødselsdepression

Søvnmangel og fødselsdepression

Søvnmangel kan vedligeholde en fødselsdepression. Det er selvfølgelig naturligt at blive forstyrret om natten, som forældre til et lille barn.

 Men der er god grund til at være opmærksom, hvis du begynder at ligge vågen om natten, selvom dit barn sover og samtidig føler dig deprimeret eller stresset og/eller oplever noget af de ovenstående symptomer på fødselsdepression.

 Hvis det på nogen måder er muligt, at gøre noget for, at du får en bedre søvn, så kan det gøre en betydelig forskel for dig. Tal med din partner eller andre som støtter dig om hvordan du det kan gøres.

Det er ikke altid vi selv kan se de muligheder, som ligger lige for, fordi depressionen påvirker os.

Jeg kan ikke understrege nok hvor meget søvn betyder for din tilstand. Manglende søvn kan være udløsende for at man udvikler en fødselsdepression, ligesom tilstrækkelig søvn, kan være med til at man får det meget bedre.

Eksempeltvis kan din kæreste, hvis du har en fødselsdepression, overtage barslen. Dermed kan din kæreste tage sig af jeres barn om natten uden også at skulle passe et arbejde ved siden af.

 I den forbindelse kan det være værd at overveje om i enten skal kombinere amning og flaske, hvis du ammer. Eller om i helt skal overgår til flaske ernæring hjemme hos jer.

Dit barn har endnu mere gavn af en mor (eller far) der har det godt, end det har af at få modermælk. Jeg ved beslutningen kan være uendeligt svær. Du kan læse mere om amning og fødselsdepression længere nede.

Grublerier vedligeholder fødselsdepressionen

Vi ved, at grublerier og de følelser det skaber i dig, er den største risikofaktor i forbindelse med at udvikle og fastholde en depression. Derfor kan du med fordel gøre noget som afleder dine tanker.

Det kan være at se en god film, høre en podcast eller god musik. Du kan også forsøge at lægge ”grubletid” ind i din dag. Sådan at du aftaler med dig selv, at du hver dag må bruge 15-30 minutter på dine bekymringer.

 I det gratis kursus du finder her på siden, får du teknikker som kan hjælpe dig med at håndtere dit tankemylder. Ligesom en terapeut vil kunne hjælpe dig meget her.

Fødselsdepression og amning

Er du mor, kan det være du ammer dit barn. Hos mange med en fødselsdepression som ammer, kan det komme op til overvejelse om de skal stoppe.  Her findes ingen gylden regel. Det er vigtigt at have fokus på, at den deprimerede mors, heling kommer før amningen.

Flaskeernæring kan være et godt alternativ, som samtidig styrker båndet mellem far og barn eller andre nære omsorgspersoner. Derfor kan det i nogle tilfælde give mening at stoppe med at amme.

 Særligt for dig der har en meget svær depression, kan ammestop være afgørende for at du får den søvn der skal til, for at få det godt igen. 

Hvis du ønsker at amme dit barn

For mange kvinder er amningen afgørende for, at de føler de giver barnet det barnet har behov for, på trods af depressionen.

Hvis amningen er forbundet med noget positivt for dig, og det giver mening ud fra din overordnede situation at fortsætte, er det godt at gøre.

Hvis amningen føles behagelig, udløses hormonet oxytocin i store mængde. Det kan give en ro og følelse af veltilpashed. Og det kan styrke tilknytning til dit barn, hvis den er svær for dig at mærke.

 

Hvornår kan det give mening at overveje ammeophør eller kombination med flaske?

I tilfælde med ekstrem søvnmangel, kan det som nævnt give mening, at ophøre med amning.

Eller at forsøge og kombinere amning med flaskeernæring, for at sikre dit mentale helbred. Det er en svær beslutning at stå med som mor, der ønsker at amme sit barn. Her er støtte, forstpelse og omsorg  fra omgivelserne af stor betydning.

Når du stopper med at amme, påvirker det dig følelsesmæssigt. Der sker et hormonelt skifte, som kan få indvirkning på din depressive tilstand.

For nogle kvinder skaber det bedring af fødselsdepressionen, at stoppe med at amme.

For andre kan det forværre situationen en smule. Blandt andet fordi der kan være en stort sorg og en følelse af nederlag forbundet med at stoppe amningen.

Ofte vil den følelse forsvinde hurtigt, og man finder ro med sin beslutning, når man mærker hvilken forskel det gør at andre kan hjælpe med barnet.

Det er altid en god ide, at tale med din partner og din læge eller sundhedsplejerske om det. De kan hjælpe dig i dine overvejelser om, hvad der er bedst at gøre i din situation.

 

Tag det gratis minikursus:

3 metoder der hjælper dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion, fødselsdepression, eller på anden vis har det svært efter du er blevet forældre

(Kurset er ikke møntet på salg – men alene på at hjælpe dig videre ved at at inspirere dig til, hvad du selv kan gøre for at få det bedre).

Brug for mere klarhed om din situation?

Kontakt mig for en gratis afklarende samtale i telefonen.

Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil få mere klarhed over din situation og dine muligheder.

Tilbuddet gælder også dig der erpårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

Søg ordentlig hjælp – også hvis du er i tvivl om du har en fødselsdepression

En fødselsdepression har en indvirkning på hele jeres familie. Har du en fødselsdepression, har du behov for hjælp.

Hjælpen betyder, at du kan få det bedre hurtigere og samtidig værne om dit forhold til dit barn og din partner. 

Du er den eneste, som virkelig ved hvordan du har det.

Det er dit ansvar at fortælle, hvordan du har det og søge hjælp.

Det kan være svært selv, at erkende hvor dårligt du har det. Lyt derfor hvis andre har oplever, at du er anderledes end du plejer.

Hvis du er i tvivl, vil jeg også opfordre dig til at søge hjælp til at vurdere om du har en depression eller ej. Det kan du blandt andet gøre ved egen læge din sundhedsplejerske, eller gennem en gratis afklarende samtale med mig over telefonen.

Når vi taler sammen, har du mulighed for, at fortælle om din situation eller spørge om det du har brug for. Jeg lytter og stiller spørgsmål til dig undervejs i samtalen. Tilbuddet gælder også for dig som er pårørende.

Som pårørende er det dit ansvar, at tage situationen alvorligt og støtte din kæreste, ven eller søn eller datter i, at få den fornødne hjælp.

Den hurtigste vej til hjælp er, at booke en gratis og uforpligtende telefonsamtale med mig. Her kan jeg hjælpe dig med, at vurdere om den du holder af kan have gavn af professionel støtte.

Særligt til dig som er kvinde og måske har en fødselsdepression

Læser du med som mor, eller pårørende til en mor med fødselsdepression eller efterfødselsreaktion, kan du læse om fødselsdepression blandt kvinder her. Der er nemlig nogle særlige ting, som kan gøre sig gældende for kvinder, der har udviklet en fødselsdepression.

Læser du med som far, eller som pårørende til en far med fødselsdepression eller efterfødselsreaktion, kan du læse om fødselsdepression blandt mænd her. Mænd reagerer nemlig ofte anderledes end kvinder og det er rigtig vigtigt at vide noget om.

Hvis du ikke helt kan genkende dig selv i det ovenstående?

Hvis du ikke kan genkende dig selv i det ovenstående, kan det være det du oplever lige nu, er en efterfødselsreaktion.

En efterfødselsreaktion er en mildere reaktion på det at blive forældre, hvor du kan opleve at have lignende symptomer som under en fødselsdepression, uden at være deprimeret. Det kan du læse om her.

Her vil du også have det svært, men ikke føle dig helt så nedtryk og måske ikke opleve fx angst eller reagere så kraftigt.

Hvis du ikke har det godt, vil jeg opfordre dig til at få tage det alvorligt og få undersøgt hvad det handler om.

Det kan også være, at du går igennem den fase der kaldes babyblues eller ”tudeturen”. Babyblues opstår kort tid efter fødslen. Der sker nogle følelsesmæssige og hormonelle forandringer, der gør at din situation kan være svær at rumme følelsesmæssigt i tiden lige efter fødslen. Du kan læse om babyblues i artiklen her.

Godt at vide som pårørende

Læser du med som pårørende, så skal du vide, at du er meget vigtig og at du kan gøre en enorm forskel i den her situation – også selvom det ikke føles sådan.

Der findes en artikel specielt til dig som er pårørende til fødselsdepression her . I artiklen kan du også få inspiration til at tage hånd om dig selv, så du ikke selv brænder ud.

Og du kan læse om, hvordan du bedst kan støtte det menneske tæt på dig, som kæmper med en fødselsdepression.

Efterfødselsreaktion, fødselsdepression eller babyblues?

Efter at have læst denne artikel, kan du måske stadig være i tvivl om det du oplever, er en fødselsdepression eller ej.

Du kan nemlig også være ramt af en efterfødselsreaktion eller såkaldt babyblues. Derfor kan du blive klogere på tegn på babyblues i artiklen her og efterfødselsreaktion i  artiklen her.

kolik baby mave mod mave
glad barn med kolik

Brug for mere klarhed om din situation?

Kontakt mig for en gratis afklarende samtale i telefonen.

Under vores samtale vil jeg lytte til, hvordan du har det og du vil få mere klarhed over din situation og dine muligheder.

Tilbuddet gælder også dig der læser med som pårørende. Samtalen kan give dig indsigt i, om den du er bekymret for, har behov for hjælp. Og du vil få viden om hvad du kan gøre for, at støtte vedkommende bedst muligt.

eller tag det gratis minikursus:

3 metoder som hjælper dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion, fødselsdepression, eller på anden vis har det svært efter du er blevet forældre

(Kurset er ikke møntet på salg – men alene på at hjælpe dig videre ved at at inspirere dig til, hvad du selv kan gøre for at få det bedre).

 

Laura Kjær Jacobsen - Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.

Laura Kjær Jacobsen - Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration og psykologisk indsigt der kan skabe bevægelse i dit liv, mens du kæmper med at få et barn, er gravid eller når du bliver forælder.

Du får samtidig adgang til et super konkret og brugbart podcast afsnit, som kan medvirke til at flytte dig fra bekymringer og tankemylder, over i en følelse af tillid og ro.

Mange tak, du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.