Alt du skal vide om fødselsforberedelse

Dette er en guide til dig, der gerne vil vælge den form for fødselsforberedelse, der passer dig (og din partner) allerbedst. Sådan at i bruger jeres tid og penge på det rette forløb.

Hvad er fødselsforberedelse?

Fokus for et fødselsforberedelseskursus, er at lære dig hvordan du forbereder dig fysisk og mentalt til fødslen. Her vil være som minimum være en gennemgang af fødslens forskellige faser, forskellige typer af smertelindring og forskellige fødselsmåder.

Fysisk og mental fødselsforberedelse

På nogle fødselsforberedelseskurser kan du også lære vejrtækningsteknikker, afspændings- og visualiserings teknikker som kan være en hjælp under fødslen.

Du der skal med som fødselshjælper, kan få råd og vejledning i, hvordan du bedst støtter din kæreste/den fødende.

Ammeforberedelse og den første tid med barnet.

I mange tilfælde indeholder fødselsforberedelseskurser også viden om tiden efter fødslen. Her kan du blandt andet lære, hvordan du drager omsorg for det lille barn. Det kan fx være undervisning i ammeetablering og i hvordan du sikrer dit barns trivsel.

Hvilke fødselsforberedelseskurser findes der?

Nedenfor kan du læse om de forskellige former for fødselsforberedelse der findes og hvad du skal have fokus på – sådan, at du vælger rigtigt første gang.

Gratis fødselsforberedelse

Det offentlige tilbyder fødselsforberedelse til alle førstegangsfødende.

I nogle regioner er det er længerevarende forløb, der både inddrager jordemødre, sundhedsplejerske og juridiske og økonomiske rådgiver som undervisere. Her fokuseres både selve fødslen, men også på hvordan man bedst muligt kan forberede sig på at blive en familie, rent praktisk.

Disse tilbud, indeholder i nogle tilfælde psykologiske elementer, der dog ikke er tilstrækkeligt dybdegående til, at gøre en forskel hos de nye familier.

Der findes kun et enkelt fødselsforberedelsestilbud i Danmark, som har dybdegående fokus på de psykologiske aspekter ved at være gravid, føde, blive forældre og familie.

Psykologisk fødselsforberedelse – Fokus på det følelsesmæssige er vigtigt

Ordentlig viden på om de følelsesmæssige processer man oplever når man venter barn, føder og bliver forældre, kan gøre rigtig mange af de ting der sker i forbindelse med graviditet, fødsel og barselstid langt lettere, at håndtere.

At føde er meget mere end bare fødslen.

At føde er en vigtig begivenhed på vejen mod at blive forældre. Graviditeten og tiden efter fødslen er begivenheder, der er mindst ligeså vigtige.

Vælg et kursus med et bredt og dybdegående fokus

Almindelige kurser har fokus på den mere fysiske og praktiske fødselsforberedelse – helt naturligt, for det er sådan det traditionelt har været gennem de seneste 40-50 år.

Men mange overser fuldstændig, at tiden efter fødslen, hvor man bliver forældre og for alvor tager hul på livet som småbørnsfamilie er en meget længere og for det fleste langt mere udfordrende fase – også følelsesmæssigt. Også selvom den også er fyldt med lykke og glæde over tilværelsen.

På akkurat samme vis, som når vi samler viden og lærer os teknikker til at håndtere de fysiske og praktiske aspekter ved at føde og at blive forældre – så har vi også gavn af, at samle viden og få værktøjer til, at håndtere de følelsesmæssige udfordringer vi møder under og efter fødslen.

Hvad er psykologisk fødsels- og forældreforberedelse?

 • Det er viden om hvilke psykologiske mekanismer der kan være på spil i forbindelse med graviditeten, hos begge de kommende forældre.
 • Kendskab til sig selv og sine mønstre
 • Det er viden om, hvordan man styrker sig selv bedst muligt mentalt op til fødslen og efter fødslen.
 • Det er viden om hvilke psykologiske mekanismer der er på spil under fødslen.
 • Det er viden om hvilke psykologiske mekanismer der er på spil i de første mange måneder efter fødslen.
 • Det er viden om, hvad der sker i parforholdet.
 • Det er viden om hvordan jeres mønstre spiller sammen og trigger hinanden i pressede situationer
 • Det er teknikker der sikrer os, at vi nærmer os hinanden og styrker parforholdet, frem for at optrappe konflikter.
 • Viden om hvad der sker i vores relationer til fx bedsteforældre når vi selv bliver forældre.
 • Det er viden om hvordan du hjælper dit barn bedst muligt, når det græder, er uroligt eller ikke vil sove.
 • Det er altid viden, der er tilpasset lige præcist dine/jeres behov.
 • Det er erkendelse af hvordan du selv er blevet tage hånd om som barn og hvordan du kan bruge det konstruktivt når du selv bliver forældre.

Rigtig mange fødende og nye forældre havner i nogle uheldige loops, som gør deres fødsel eller dagligdag unødvendigt svær at navigere i.

Det kan eksempelvis være problemer grundet:

-manglende mental forberedelse til fødslen,

-i form af små og store konflikter i parforholdet,

-i forholdet til deres barn,

-i relation til, at amme/made, berolige eller trøste deres barn.

Men det kan faktisk nemt undgås når man på forhånd har viden om hvilke psykologiske mekanismer der ligger bag. Samt værktøjer til at løse det.

Det som hjælper er, at vide hvad der sker inden i dig – og vide hvilket værktøj, du skal bruge for at løse det.

Som nævnt, findes der kun et enkelt fødsels- og forældre forberedelseskursus der går i dybden, med alle de psykologiske aspekter ved at føde, blive og være forældre.

Det kursus finder du her hos Fertilitet & Familiedannelse.

Du/I kan deltage online – eller ved fysisk fremmøde i Skørping som ligger godt placeret mellem Århus og Aalborg.

Kurset er et individuelt kursus. Det vil sige, at det kun er dig og din partner der deltager. På den måde kan vi fuldt ud tage udgangspunkt i jeres situation, mønstre og mål med kurset.

Ligeledes kan vi kombinere undervisningen med mere traditionel fødselsforberedelse, der lærer dig alt du skal vide om fødsel og amning.

Herunder mentale teknikker, vejrtræknings, visualiserings og afspændingsteknikker. Og du som er partner, får konkrete værktøjer til, at hjælpe på den helt rigtige måde.

Fødselsforberedelse online og i videoform

De fleste regioner og fødesteder tilbyder også online fødselsforberedelse. Du kan orientere om, hvad dit fødested tilbyder ved at google fødestedets navn fx ”Aalborg Universitetshospital” og ”fødselsforberedelse”.

Det offentlige fødselsforberedelsestilbud er sjældent dybdegående i forhold til vejrtrækning-, visualisering og afspændingsteknikker i forbindelse med fødslen.

Jeg vil dog varmt anbefale dig, at deltage i tilbuddet på dit fødested. Du kan eventuelt supplere med tilbud i privat regi, hvor du sammen med en instruktør, får mulighed for at træne en bestemt vejrtræknings, afspændings eller visualiseringsteknik, som du kan bruge under fødslen.

Hvad er den rigtige fødselsforberedelse for dig?

Jeg har allerede nævnt tre faktorer, som ud over den rigtige psykologiske viden og værktøjer, kan være gode at læne sig opad når man skal føde.

Det er vejrtrækning, afspænding og visualisering. Fælles for disse, teknikker er, at de er ”fokuspunkter”. Og det er formentligt netop det, at de fungerer som fokuspunkter, der gør en forskel for den fødende.

Derfor giver fokuspunkter under fødslen ro og fokus.

Det at vide hvor man skal lægge sit fokus når veerne strømmer igennem kroppen, hjælper dig som fødende til at blive i en tilstand, der er så afslappet, som det nu engang er muligt.

Når krop og sind er trygt og forholdsvist afslappet, så skaber det grundlag for, at oxytocin og andre fødselsfremmende hormoner kan flyde frit. Ligeledes skaber afslappethed i kroppens muskler formentligt lidt mere plads til, at barnet kan bevæge sig ned og ud.

Har man lært sig en bestemt teknik – kan det blive ens fokus og dermed hjælpe fødselsprocessen godt på vej.

Egentligt er det underordnet, hvilken teknik du vælger at fordybe dig i – så længe du bliver undervist af en du er tryg ved, som har erfaring med teknikken og har dybdegående erfaring med fødslens fysiologiske, hormonelle og psykologiske mekanismer.

Findes der et mirakelmiddel når man skal føde?

Svaret er desværre, at det gør der ikke. Fødselsforberedelse gør en positiv forskel. At have viden om hvad der sker under fødslen og have trænet en bestemt teknik kan være en stor hjælp. Selvom du har trænet en bestemt teknik, kan du sagtens komme ud for, at fødslen bliver så krævende, at du ikke længere kan holde fokus på den metode du har lært. Det er helt normalt og helt ok.

Som fødende kan vi føles os dybt ansvarlige for at fødslen forløber som den skal. Jeg møder desværre jævnligt kvinder i min klinik som bebrejder sig selv, at de ikke bare kunne slappe lidt mere af under veerne. Eller at de ikke kunne bruge den teknik de havde lært, hele vejen igennem fødslen.

Og det gør mig ked af det hver eneste gang – fordi det afspejler slet ikke virkeligheden. Virkeligheden er nemlig, at når man ikke kan holde fast i den teknik man har trænet, så er det fordi fødslen gør, at det bare ikke er muligt. Punktum.

Det er ikke dit ansvar – du er ikke herre over hvordan fødslen udvikler sig. Og du er ikke herre over hvordan det føles i lige præcist din krop, at føde dit barn. Det er nemlig fuldstændigt individuelt og forskelligt.

Men her kan den rette mentaltræning forud for fødslen være en hjælp til at komme fysisk og følelsesmæssigt godt igennem fødslen, uanset hvordan fødslen udvikler sig. Ordentlig mentaltræning op til fødslen, finder du ligeledes alene her hos Fertilitet & Familiedannelse.

Kan fødselsforberedelse gøre en fødsel smertefri?

Der findes meget få kvinder som ikke oplever smerter i forbindelse med fødslen. Nogle få kvinder oplever, at føde smertefrit, uanset om de praktiserer en bestemt fødeteknik eller ej. Der er dog intet der tyder på, at nogen form for fødselsforberedelse i sig selv, kan gøre fødslen smertefri.

Det betyder dog ikke, at fødselsforberedelse ikke har nogen virkning for den fødende og hendes partner.

 

3 fødselsforberedelsesteknikker du skal kende effekten af

Udover at fokusere på den mentale og psykologiske del når du forbereder dig på at føde og blive forældre, er der særligt tre teknikker der kan hjælpe dig.

Her kan du læse om hvilke teknikker skal bør fokusere på – når du vælger fødselsforberedelseskursus.

Fødselsforberedelse med fokus på visualisering

De to vigtigste fordele, der er ved af bruge visualisering under fødslen er:

-At vi kan flytte vores fokus lige præcist derhen vi vil, i vores tanker.

-At vores tanker/indre billeder kan påvirke kroppens smerteoplevelse og fødselshormoner positivt, hvis de virker beroligende.

Hvis du træner visualisering eller selvhypnose, vil det hjælpe dig med at abstrahere fra veerne og fødselssmerterne. Og det vil hjælpe dig med, at holde et positivt fokus.

Visualisering eller selvhypnose kræver fokuseret træning, i en længere periode før fødslen, for at være effektivt. Det skal indlejres som automatiske ”spor” i dit sind. Således bliver det lettere for dig at holde fast i det når veerne bliver intense.

Fødselsforberedelse med fokus på vejrtrækning.

Når veerne begynder at blive intense, kan man opleve at mærke fysisk uro og usikkerhed omkring hvad man skal gøre rent fysisk for at være i veerne.

I forbindelse med fødsler findes der adskillige forskellige vejrtrækningsteknikker, som alle siges at være gavnlige. Det kan være fra den helt overfladiske og hurtige ”laboro-vejrtrækning” til den dybe og rolige vejrtrækning. Hvad der virker i praksis er individuelt. Men det har eb betydning at du har øvet teknikken en smule før fødslen sætter ind.

Hverken forskning eller erfaring viser, at den ene type vejrtrækning virker bedre end andet i mens din livmodermund udvider sig.

Når det forholder sig sådan, så handler det om, at den gavnlige effekt af, at bruge vejrtrækningen som fokuspunkt under fødslen, primært kommer af, at man har noget helt konkret man skal fokusere på og gøre med sin krop.

Vejrtrækning i pressefasen

I pressefasen er det derimod virksomt for de fleste, at tage dybe åndedrag og holde vejret. Denne form for vejrtrækning kræver ingen forudgående træning.

Jordemoderen der hjælper ved fødslen, kan sætte dig ind i teknikken, når i nærmer jer pressefasen. Men teknikken kan være fin at kende på forhånd.

Fødselsforberedelse med fokus på afspænding

De fleste private fødselsforberedelseskurser har også fokus på afspænding under veerne. Baggrunden for dette er en antagelse om at det virker smertelindrende, og at veerne lettere kan hjælpe barnet til verden, i en afslappet krop.

Rent logisk giver det mening. Der er ikke forskning der understøtter den antagelse. Måske fordi afspænding under fødslen er svært at undersøge.

Ligeledes mener nogle at en afslappet krop, oplever veerne mindre smertefulde. Dette er dog fuldstændigt individuelt. Nogle kvinder kan have den oplevelse, mens andre vil have en modsat oplevelse, at afslappethed under veerne gør det mere smertefuldt, sårligt i de meget intense faser af fødslen.

Ikke desto mindre er afslapning et hensigtsmæssigt fokus, særligt i ve-pauserne. Det giver dig nemlig det som pauserne er til for: Mulighed for at spænde af i kroppen. Formentligt kan det også hæmme produktionen af stresshormoner og øge fødselshormonerne.

Skal du vælge fødselsforberedelse fra?

Vi ved fra forskning, at der er en sammenhæng imellem en positiv oplevelse af fødslen og det, at have deltaget i fødselsforberedelseskurser. Alligevel vælger nogle fødselsforberedelse fra – og det kan faktisk give god mening.

Som føde-jordemoder har jeg bestemt oplevet kvinder og mænd der gik ind til fødslen, uden at vide en masse om det og alligevel have en god og fantastisk fødsel.

Hvis du overvejer at vælge fødselsforberedelse helt fra, vil mit råd til dig være, at tænke over hvilken personlighedstype du er. Er du et ubekymret, tillidsfuldt, ”go-with-the-flow” menneske, der ikke spekulerer. Og føler du dig fuldstændig tryg ved at skulle føde og ved tiden efter fødslen, så kan det være den rette løsning for dig.

Danmarks mest grundige fødselsforberedelseskursus

Jeg håber du er blevet klogere på hvilken form for forberedelse, der er den rette for dig og hvad du skal kigge efter, når du overvejer fødselsforberedelseskursus.

Fertilitet & Familiedannelse tilbyder dig både traditionel, mental og psykologisk fødsels- og forældreforberedelse i en og samme pakke. Det er ingen hemmelighed, at indholdet ruster dig/jer langt bedre til både fødsel og forældreskab end noget andet fødselsforberedelseskursus i Danmark.

Kurset består af fire moduler á 90 minutters varighed og koster 4900 kr. Sessionerne kan placeres, når det passer ind i jeres kalender. Er du i et parforhold, er det en fordel – men ikke en nødvendighed, at i begge deltager.

Kurset er den ultimative luksus-pakke når du skal føde og være forældre. Når du/i har deltaget i kurset og lavet hjemmeøvelserne, vil du være ualmindeligt godt rustet til både fødsel, familieliv og forældreskab.

Hvis du gerne vil høre mere Fertilitet & Familiedannelses fødsels- og forældreforberedelse, kan du læse om kurset her.

Du er også hjerteligt velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mænd og kvinder der oplever barnløshed, fertilitetsbehandling og graviditetstab helt tæt på og mennesker der har det svært, mens de venter barn og efter de er blevet forældre. Du kan læse meget mere om hvad jeg kan hjælpe med i menuen ovenfor.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (ogå online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig.

Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din situation

 

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.