Familie & fødsels

forberedelse

Hos fertilitet og Familiedannelse får du Danmarks mest dybdegående fødselsforberedelseskursus. Individuelt, online eller med fysisk fremmøde. Nedenfor kan du læse om kursets fire moduler, som kan tilpasses efter jeres ønsker og behov. Hvis det er muligt, er det en fordel at deltage sammen som par eller sammen med den der skal være hos dig under fødslen på nogle af modulerne. Vi mødes når det passer jer.

Danmarks bedste fødselsforberedelseskursus

Modul 1: Familieforberedelse

 • Forståelse af vigtige psykologiske mekanismer i  forbindelse med graviditeten, hos begge de kommende forældre.
 • Kendskab jer selv og jeres individuelle og fælles mønstre som par.
 • Hvordan jeres særlige mønstre spiller sammen og trigger hinanden i pressede situationer.
 • Hvordan i kan bruge det kontruktivt under graviditeten, fødslen, som forældre og kærester.
 • Værktøjer der sikrer jer, at I nærmer jer hinanden og styrker familien og parforholdet, frem for at optrappe konflikter.
 • Erkendelse af hvordan du selv er blevet tage hånd om som barn og hvordan du kan bruge det konstruktivt når du selv bliver forældre.
 • Forståelse af hvad der sker i jeres øvrige relationer til fx. bedsteforældre når I selv bliver forældre.

  Det får i ud af modulet

  Modulet her giver jer en forståelse for de psykologiske mekanismer der bliver vækket, når vi danner familie. Den viden i får her vil styrke jeres spirende familie og medvirke til at jeres barn kan vokse op i ekstra trygge og sunde rammer.

  Som altid tager vi udgangspunkt i jer og jeres historie, mønstre og livserfaringer. Hos fertilitet og Familiedannelse er familie og fødselsforberedelse aldrig generel, fordi vi alle er unikke. Og det der virker erm, at vi har forstpelse for hvordan vi fungerer og reagerer på graviditet, fødsel og familieliv.

  I vil få tilsendt et spørgeskema, som skal besvares forud for modulet for at afklarer jeres mønstre og styrke jeres udbytte af forløbet.

  Det siger tidligere deltager om modul 1

  “Vi ville ikke have været foruden. Det var så givende og har virkligt hjulpet os mange gange efter fødslen, at vide hvordan vi fungerede hver for sig og sammen. Følte vi fik et indblik i maskinrummet og ved hvilket tandhjul vi skal ind og smøre, når noget er svært. Alle pengene værd!”.

  -Mikkel, far til sit første barn

   

  Modul 2: Fødselsforberedelse I

  • Forståelse for fødslens forskellige faser og de forskellige behov der er forbundet med hver fase.
  • Hvad sker der fysisk: Viden om hvad der helt konkret sker i kroppen under fødslen
  • Hvad sker der følelssmæssigt: Viden om de psykoligske processer der er på spil under en fødsel
  • Viden om hvordan i holder en tæt kontakt med hinanden under hele fødslen.
  • Hvad sker der hormonelt: Viden om hvordan hormonerne arbejder for fødslen og hvordan i sammen kan styrke de rette hormoner i at være dominerende.
  • Forståelse for hvilken smertelinding der kan hjælpe i hvilke situationer
  • Viden om forskellige måder at føde på i det omfang i ønsker det.
  • Forståelse af hvordan I styrker jer selv og hinanden bedst muligt mentalt op til fødslen
  • Håndtering af kotroltab under fødslen
  • Introduktion til mentaltræning hjemme med lydfiler

  Det får I ud af modulet

  I får dybdegående viden om, hvad der kommer til at ske under fødslen og de fysiske og følelsesmæssige mekanismer i skal kende for, at kunne være fuldt til stede og komme godt igennem fødslen sammen.

  Er du meget bekymret for at skulle føde eller for, at være med til fødslen, er tager vi naturligvis højde for det i den måde vi grinber modulet an sammen.

  Det giver ikke mening, at i får samme viden flere gange, hvis ikke i ønsker det. Hvis i fx har styr på, hvad der sker under fødseln, fordi i har deltaget i hospitalets fødselsforberedelse, så kan det give mening, at gå i dybden med områder der er mere relevante for jer. Det afstemmer vi i fællesskab, såldes at I får så meget værdi ud af kurset som overhovedet muligt.

  Det siger tidligere deltager om modul 2

  “Vi havde været til både offentlig og anden privat fødselsforberedelse tidligere .Det her var et helt andet niveau. Den psykologiske forståelse af hvad der sker under fødslen, gjorde at vi meget bedre kunne bruge og drage fordel af den viden vi havde om hvad der sker fysisk…. jeg håber det giver mening. Vi var i tæt kontakt under fødslen også med personalet, fordi vi havde trænet det og fik de rette værktøjer til at være det. Ved vores første fødsel følte jeg vi var meget hver for sig. Men denne gang følte jeg at vi gjorde de sammen, min kæreste og jeg. Og så vil jeg lige tilføje at Laura er så nærværende og virkelig tog udgangspunkt i de mennesker vi er. Det gjorde også en forskel”.

  -Sine, har født sit barn nummer to.

  Modul 3: Fødselsforberedelse II

  • Fødslens faser stille forskellige krav til de teknikker I skal bruge. I får teknikker til hver fase. I dette modul træner vi de teknikker, det giver mening for jer, at brug under fødslen. Herunder:
  • Forskellige vejrtræningsteknikker, der er afstemt efter hver enkelt fase i fødslen fødslens
  • Afspændingsteknikker under veerne og mellem veerne.
  • Visualiseringsteknikker til brug i fødslen forskellige faser.
  • Selvhypnose
  • Træning i de teknikker du kan bruge, i fødslens afsluttende, pressefasen, når barnet fødes.
  • Du som hjælper din fødende partner, får virksomme værktøjer der hjælper din partner i forskellige faser under fødslen. Du får også en teknik der virker, når intet andet fungerer for din partner. Du vil forstå hvorfor du er så vigtig under fødslen og vide hvad du skal gøre.
  • Indsigt i den store betydning det har, at holde kontakten til hinanden under fødseln
  • I vil lære en enkelt metode til at holde en god kontakt og kommunikation under fødslen, som er aftemt efter jeres personligheder. Et metode der også virker når fødslen er allermest udfordrende.
  • Mental træning til jer hver især. Der styrker og forbereder jer begge til fødseln på den måde i har behov for.
  • Du får lydfiler som gør, at du kan fortsætte træningen på egen hånd

  Det får i ud af modulet

  Du der skal føde vil have en klar fornemmelse af hvad du kan gøre for at håndtere veerne i fødselns forskellige faser. Ligesom du der er med som støtte for den fødende aldrig vil være i tvivl om hvordan du kan bakke op på den mest konstruktive måde.

  I får en værktøjskasse af teknikker, som i kan træne forud for fødslen. På modulet introduceres i til enkelte teknikker og til hvilken virkning de har under fødslen. Ligeledes trænes de enkelte teknikker. I afgør selv hvilke teknikker i ønsker at gøre brug af. Lydfilerne giver jer mulighed for, at arbejde videre med teknikker der giver mening for jer derhjemme. Opstår der tvivl om hvordan enkelte teknikker skal trænes og anvendes, er Laura til rådighed for vejledning.

  Det siger tidligere deltagere om modul 3

  Modul 3 gav os hvad vi skulle bruge under fødslen. Vi havde begge et sikkert “go-to” undervejs i hele fødslen. Selv da jeg virkelig var presset, formåede vi at kommunikere og finde ud af hvad der gjorde en forskel. Jeg var lige der hvor jeg begyndte at føle mig fuldstændig magtesløs, men så tænkte jeg på det vi havde lært om at holde kontakten og aldrig give op på dette. Det hjalp virkelig. Vi havde også en fantastisk jordemoder som var god til at holde kontakten til mig. Og det både at have hende og Mikkel gjorde jeg kom tilbage til mig selv, selvom jeg var så presset. Det var fedt at Laura kunne undervise os i de teknikker der gav mest mening for os. Så behøvede vi ikke at vælge en særlig fødselsforberedelsesmetode, før vi i virkeligheden vidste hvad det handlede om.

  -Mikkel og Kirstine, forældre til første barn

  Modul 4: Det gode liv som forældre

  • Det kan være udfordrende at starte amningen op. I får ammeforberedelse, hvis I ønsker jeres barn skal ammes. Heruden viden om hvordan I sammen kan støtte op og skabe det bedste grundlag for jer selv, mens I og barnet lærer at amme.
  • I får dybdegående forståelse for, hvilke psykologiske mekanismer der er på spil i de første mange måneder efter fødslen. Og hvad de vil betyder lige præcist hos jer.
  • I får viden om, hvad der sker i parforholdet og værktøjer og teknikker der sikrer at i bevarer en kærlig og tæt kontakt også når I trigges af hinandens psykologiske mønstre. I får evnen til at ndtrappe konflikter og søtte op om hinanden.
  • I får et uvurderligt væktøj til at forberede jer på hvordan I kommer til at være der for hinanden og støtte hinaden på den aller kærligste vis som forældre.
  • I får viden om hvordan du hjælper dit barn bedst muligt, når det græder, er uroligt eller ikke vil sove. En nænsom metode, der giver plads til at både barn og forældre kan være i det, når barnet græder er uroligt eller ikke vil sove.
  • I får viden der betyder i bevidst kan vælge hvordan i vil forholde jer til jeres omverden, så i fpr ro til at finde jeres fødder som forældre. Herunder bedsteforældre til den nyfødte, eller andre pårørende.
  • Det vil også være forståelse af hvordan i påvirkes praktiske og mentalt af sociale medier, apps og andre indflydelsesrige platforme.
  • Den viden i får på modul  4 vil ligesom på de øvrige moduler, være fuldstændigt tilpasset lige præcist det sted i befinder jer mentalt.

  Det får i ud af modulet

  Alle forældre bliver udfordret i større eller mindre grad. I får nødvændig viden og virksomme værktøjer til at håndtere de udfordringer, I kan møde som forældre. Det kan være i relation til jeres barn, i forholdet til hinanden og jeres nærmeste eller det samfund og sundhedsvæsen, I er en del af.

  I vil vide alt det er der vigtigt i forhold til at starte amnigen op – også hvis det bliver udfordrende. Har i allerede den viden om amning i har behov for, kan vi bruge tiden på noget der er mere relevant for jer.

  I vil vide hvordan i støtter jeres barn og jer selv bedst muligt. Også i de situationer hvor i ikke kan hjælpe barnet til ro. I vil vide hvordan i bibeholder en respektfuld, støttende og kærlig kontakt i mellem jer. Også når i er uenige. I vil vide hvordan i nedtrapper små og store konflikter mellem jer, fordi vi arbejder udfra jeres personlige reaktionsmønstre igennem hele kurset. Det vil skabe grundlag for et trygt familieliv i en sund balance. Et fantastiske sted for jeres barn at vokse op og lære hvordan man behandler hinanden kærligt og respektfuldt.

  Der siger tidligere deltager om modulet

  “Alt her var virkelig godt at få med! Tror vi tænkte at vi kendte os selv godt og at vi er rolige mennesker der kan klare lidt af hvert. Men vi lærte hinanden endnu bedre at kende i forløbet. Det har hjulpet os mange gange, hvor vi nok ellers var blevet uvenner eller havde været irriteret på hinanden. Det var også rigtigt godt det der med at vide hvordan vores omverden påvirker os som forældre. Tror helt sikkert vi har stået mere ved os selv, i stedet for blot at følge hvad alle andre mener vi skulle gøre. Når man bliver forældre, bliver man nødt til at sætte grænser og vælge for sit barn på en anden måde end, da det bare var en selv. Jeg kan mærke at jeg er mindre usikker end andre mødre og det er nok særligt på grund af det vi lærte på modul fire”.

  Maria – mor til sit første barn

   

  Det praktiske

  • Kurset er et individuelt fødselsforberedelseskursus, kun for dig og din partner.
  • Kurset består af fire moduler á 90 minutters varighed.Indholdet grundlæggende struktur, bliver tilpasset efter jeres behov og ønsker.
  • Vi aftaler tidspunkt for de enkelte sessioner, så det passer ind i jeres kalender og i forhold til jeres terminstidspunkt.
  • Kurset afholdes af Laura Kjær Jacobsen, Jordemoder, Cand. pæd. i pædagogisk psykologi og familiedannelsesterapeut.
  • Vi mødes hos fertilitet & Familiedannelse i Skørping eller i Fertilitet & Familiedannelses online samtalerum, som er en sikker platform.
  • Det er en fordel at i begge deltager, hvis du er i et parforhold. Men det er ikke en forudsætning, at i begge deltager hver gang.
  • Er du solo eller del af en regnbuefamilie, tilpasser vi indholdet efter de særlige aspekter der er forbundet med din situation. Her kan det være en fordel at den som skal hjælpe dig under fødslen er med til modul 2 og 3.
  • Her får du chancen for, at forberede dig på bedste vis og dermed kan skabe grundlaget for en tryg og god fødsel og et balanceret familieliv.
  • Efter i har deltaget i kurset, vil I være ualmindeligt godt rustet til, at skulle føde og give jeres barn den bedste start på livet.

  Uforpligtende samtale

  Vil I gerne høre mere om kurset og lære mig lidt at kende, inden I beslutter om det er sådan I vil  investere i jeres fremtid, er I velkommen til at booke en uforpligtende samtale. Du kan booke online den her, eller kontakte mig på almindelig vis.

   

  Vil du gerne booke kurset med det samme? 

  I kan booke kurset direkte ved at ringe eller sende mig en mail.

  Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

  Her kan du også møde mig

  Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

  Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.