For tidlig fødsel

Jeg hjælper…

Dig der er forældre til et for tidligt født barn

Dig der er indlagt på neonatalafdeling sammen med dit barn

Dig der er pårørende til en familie med et for tidligt født barn

Laura Kjær Jacobsen - Klinik for Fertilitet & Familiedannelse

En-til-en samtaler og terapi

Jeg tilbyder individuelle samtaler i min hyggelige klinik i Skørping eller on-line på en sikker platform. Og er du indlagt kommer jeg gerne til dig. Vi arbejder altid sammen, ud fra hvordan det er menings- og virkningsfuldt for dig.

Om at blive forældre til at præmaturt barn

Når man bliver forældre til et præmaturt barn, så kommer det ofte uventet. Derfor gælder der også nogle helt særlige vilkår for dig som forældre.

Dig der er mor

For mange bliver den første tid som forældre, fx præget af en hård indlæggelse på neonatal-afdelingen. Som mor vil du her opleve, at bevæge dig langt udover sin fysiske og følelsesmæssige formåen.

Det er svært at finde ro under indlæggelsen. Og samtidig med at du lige har født og er blevet mor, skal du måske malke ud hver tredje time døgnet rundt og får måske kun  god halvtimes søvn nogle gange i løbet af natten. Mangel på søvn påvirker dine følelser, tanker og reaktioner mere end du aner.

Dig der er far

Du kan som far opleve, at skulle holde sammen på det hele. Du ser måske, at din kæreste er ude af sig selv, af mangel på søvn og ro til at bearbejde alt de hun oplever.  Ligesom du også har hovedet fuldt af tanker om jeres barn og forløbet i stå. Det kan også være, at du samtidig har ansvaret for andre børn,som er der hjemme!

Forældre til børn som er syge og måske i livsfare

Hvis jeres barn er syg og måske er i livsfare, følger der også uendeligt mange svære oplevelser og tanker med som skal bearbejdes. I vil svinge mellem håb, tillid og frygt – og hele tiden evaluere det i oplever op imod jeres barn fremtid. Oven i alt det andet jeg har beskrevet ovenfor. Det er meget at rumme og skulle bearbejde som menneske, i omgivelser og under omstændigheder, der ikke skaber gode muligheder for psykologisk bearbejdning.

Samtaler under indlæggelsen

Hvis du er forældre til et præmaturt barn, kan det derfor give god mening at overveje samtaler med en specialist – enten en psykolog som er tilknyttet neonatal-afdelingen, hvis der er mulighed for det, en sygehuspræst eller mig -mens i er indlagt. Men kun hvis du føler dig parat til det. 

Om at komme hjem med et præmaturt barn

Hvis du er forældre, til et raskt præmaturt barn som vokser og kommer i trivsel, kommer i hjem en dag. Her møder du andre særlige udfordringer. Dels forlader du den skarpe overvågning, der har været med dit barns trivsel og vækst på hospitalet. Så det er naturligt hvis du oplever, at det er svært, at have tillid til, at dit barn får opfyldt alle sine behov og trives, nu det ikke længere bliver fulgt så tæt.

Bekymringer om dit barns udvikling

En anden udfordring er, at du som forældre til et præmaturt barn, ikke kan spejle dit barns udvikling i andre børn og på den måde sikre dig, at alt er som det skal være. Det er noget jeg oplever være en stor og fuldstændig naturlig udfordring.

Noget der kræver, at man bevidst arbejder på, at lære og stole på, at man som forældre opfylder sit barns behov og at ens barn, har sit eget udviklingstempo og ikke passer ind i nogle “kasser”. Det er helt normalt, hvis du føler dig meget sårbar eller påvirket, fx hvis lægen eller sundhedsplejersken påpeger, at dit barn ikke udvikler sig helt så hurtigt som andre børn.

Dertil kommer bekymringer om barnets udvikling og fremtid. Bliver mit barn ekstra sensitivt, vil det få svært ved at uddanne sig, finde legekammerater? Kommer hun nogensinde til at spille fodbold med mig i haven? m.v. er fuldstændig normale tanker.

Men selvom oventående er normalt, kan det stadig være svært at leve med og påvirker dit liv negativt. Men det behøver ikke at være sådan. Jeg ser samtaleterapien skabe en stor forløsning hos mine klienter. De bliver gladere, mere afslappede og mærker tillid til dem selv og til at deres barn vil trives og udvikle sig.

Skyldfølelse og ansvar for den præmature fødsel

Som mor til et præmaturt barn, er det også normalt at du gennemgår alle dine handlinger der kunne have ledt op til den præmature fødsel – at du tager et ansvar som ikke er dit. Fordi det i virkeligheden var ude af dine hænder. Det ansvar og din følelse af skyld overfor dit barn kan være tung at bære. Lige sådan er det almindeligt, hvis du som far har nagende tanker om du kunne have gjort noget anderledes. 

Om at blive forældre før tid

Det er altså på ingen måder underligt, hvis du har svært ved at lande i livet som forældre og oplever du har det meget anderledes, end andre forældre du kender. 

Det kan have stor betydning for hvordan du “lander” i livet som forældre og familie, hvis du er blevet forældre før i forventede det. De sidste uger op til fødslen, sker der en vigtig psykologisk udvikling, som gør man bliver mentalt klar til at tage imod barnet. Den proces har du måske ikke fået mulighed for at gøre færdig.

Hvis du føler dig ved siden af dig selv, usikker og sårbar, kan have en stor betydning for din oplevelse af at være forældre i mange år fremover, hvis ikke du tager hånd om det. Lige såvel som  tanker om dit barns udvikling og fremtid, kan fylde utroligt meget for jer de næste mange år, hvis ikke i lærer at håndtere dem.  

Samtaleterapien kan her, gøre en stor forskel jeres liv og for jeres fremtid. At bearbejde din oplevelse af, at blive forældre for tidligt, øve dig i at rumme dine bekymringer og usikkerhed om fremtiden, vil sætte ernegi fri til, at du i stedet kan fokusere på livet her og nu og på at være forældre for dit lille barn, på dine egne vilkår.

I er naturligvis både velkommen til at komme sammen og hver for sig og til at tage jeres barn med til samtalerne.

Gratis afklarende samtale

Jeg tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale i telefonen, bare ring 60635720. Her kan du også få et bedre indtryk af om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Du er velkommen til kontakte mig på telefon/sms  60635720 eller mail familiedannelse@outlook.com for booking af en tid.

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.

psykolog eller terapeut med specialviden om fødselsdepression