Hvordan ved du, om du har et fødselstraume?

 

Der er mange grunde til at en fødsel kan opleves svær eller traumatisk. Både for dig der har født og dig der har været med til at støtte under fødslen. Det hænger ikke nødvendigvis sammen med, om der er sket noget dramatisk undervejs i fødslen. En fødsel der på papiret ser fredelig ud, kan have været en oplevelse som er svær at lægge fra sig.

Svære eller traumatiske fødselsoplevelser, kan vise sig på mange måder. Efter en svær fødsel, kan man opleve at få en belastningsreaktion som normaliserer sig efter nogle timer, dage eller uger Det er naturligt og sundt at reagere på noget der har været svært. Og det kan være hjælpsomt at tale med pårørende og jordemødre og læger om oplevelsen for at få den bearbejdet.

Sådan kan et fødsesltraume vise sig?

I nogle få tilfælde kan man opleve at være traumatiseret. En traumereaktion vil vise sig ved at man får ubehagelige flashbacks der påvirker en fysisk og følelsesmæssigt i alvorlig grad. Flashbacks kan være tanker eller billeder fra oplevelsen som genspiller sig på en invaderende måde – som i høj grad påvirker en. Det kan også være at man er alment meget påvirket – eller ligesom ikke er sig selv – det kan være man reagerer helt anderledes end man plejer. At fra man er mere vred, eller trækker sig fra andre. Det der en kendetegnet ved en traumereaktion er, at det ikke umiddelbart bliver bedre – og måske enda blot blive værre over tid.

Her er det vigtigt at få professionel hjælp til at bearbejde oplevelsen og arbejde med truamet som det udspiller sig i dit liv her og nu.. Alt efter traumets art kan det være gennem samtaleterapi eller decideret traumeterapi.

En belastningsreaktion og en traumereaktion efter en svær fødsel, kan lede til at man udvikler en efterfødselsreaktion eller en fødselsdepression. Du kan læse om fødselsdepression her, hvis du er usikker på om det kan være tilfældet for dig.

Hvis du har behov for at bearbejde en traumatisk eller svær fødselsoplevelse, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg vil formentligt kunne hjælpe dig.

 

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

 

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker der er i vanskelige livssituationer,  mens de kæmper for at blive forældre, er i fertilitetsbehandling, mens de venter barn eller når de har født og bliver forældre.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (fysisk eller online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din livssituation

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mænd og kvinder der oplever barnløshed, fertilitetsbehandling og graviditetstab helt tæt på og mennesker der har det svært, mens de venter barn og efter de er blevet forældre. Du kan læse meget mere om hvad jeg kan hjælpe med i menuen ovenfor.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (også online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig.

Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din situation

 

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.