Om klinikken


Velkommen til en klinik med specialiseret
psykologisk og jordemoderfaglig  rådgivning og samtaleterapi

gratis sparring
Laura Kjær Jacobsen psykolog fertilitetsbehandling, barnløshed, graviditet, efterfødselsreaktion, kolik og refluks

Det får du ud af at komme hos Fertilitet & Familiedannelse

 

I Klinikken Fertilitet & Familiedannelse arbejder jeg med samtaleterapi og psykologisk rådgivning af mænd, kvinder og par, der har det svært mens de arbejder på at blive forældre, venter barn og når de bliver forældre.

Formålet med mit arbejde er, med omsorg og psykologisk indsigt, at værne om og styrke dit mentale helbred. Hvert eneste menneske, eller par jeg møder, står i sin helt særlige og meget personlige situation, med sin helt egen historie og egne forudsætninger.

Det er lige præcis dér vi begynder sammen, for at arbejde os hen imod, at du mærker større velbefinde og er i bedre følelsesmæssig balance –  på trods af dine svære livsomstændigheder. Dette vil kunne sprede sig som ringe i vandet i dine nære relationer, som ofte også vil være udfordrede af omstændighederne.

Jeg hjælper dig med, at skabe mere klarhed, ro og et større mentalt overskud, ved at hjælpe dig med at få indsigt i, hvad der er på spil hos dig. Jeg kan give dig et professionelt og omsorgsfuldt blik på din livssituation og være med til, at holde dig fokuseret på dine ønsker for dit liv.

Fokus for  mit arbejde sammen med dig, at du skal finde ind til en dagligdag med større trivsel, tryghed og et større følelsesmæssigt overskud på trods af dine udfordringer.

Inden vi beslutter os for at arbejde sammen, har vi altid en gratis afklarende samtale i telefonen. Under samtalen vil jeg lytte til din situation og du kan få svar på de spørgsmål og tanker du har. Du kan booke samtalen her

 

Hvad er familiedannelse

Familiedannelse omfatter de følelsesmæssige og fysiske processer vi er i, når vi ønsker at danne en familie, i forbindelse med graviditet, fødsel og i de første år efter fødslen. Ikke mindst omfatter familiedannelse uønsket permanent barnløshed og sorg over at at miste et lille barn, eller at blive forældre til et barn, som ikke er rask. Du kan læse mere om hvad jeg tilbyder i menuen.

Hvad er det som er særligt ved at kommer her

Det som er særligt ved at komme i Klinikken Fertilitet & Familiedannelse er, at jeg har en dyb indsigt og en særlig forståelse af hele din livssituation.

Det er muligt fordi  jeg er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi og samtidig trækker på mine mange års erfaring som jordemoder.

Det betyder, at jeg både har en dyb indsigt i de psykologiske mekanismer som er i spil hos dig og i din konkrete livsituation, hvad end det fx handler om det fertilitetsbehandlings forløb du er igennem, dine oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og tiden som forældre til et nyt lille barn.

Netop dette tilkendegiver mine klienter ofte, at de sætter pris på. De fortæller at de, føler sig forstået på en særlig måde hos mig – og at det hjælper dem i deres proces.

 

Teoretisk ståsteder og terapeutiske metoder

Jeg arbejder med forskellige psykologiske teorier og terapeutiske metoder – naturligvis alt afhængigt af det menneske jeg sidder overfor.

Min praksis bygger dels på tilknytningspsykologien. Der helt kort handler om, at vi mennesker har behov for at føle en tryg tilknytning til de mennesker der betyder noget i vores liv. Det giver grundlag for en sund mental udvikling hos både børn og voksne og i relationen til vores barn og partner.

Ligeledes treækker jeg på evolutionspsykologien. Evolutionspsykologien er kendetegnet ved, at den forklarer følelsesmæssige og fysiske reaktioner med udgangspunkt i menneskets evolutionshistorie. Dette er særligt meningsfuldt relation til noget så driftsbetinget, som familiedannelse.

Jeg arbejder endvidere ud fra et systemisk perspektiv. Hvilket betyder at de vanskeligheder mine klienter ønsker hjælp til, altid forstås og behandles i lyset af de sociale relationer og den konkrete hverdag, de er en del af.

Ligeledes er jeg inspireret af emotionsfokuseret terapi, som også er den metode jeg trækker på i parsamtalerne. Grundlaget i denne retning er, at man i terapien får følelsesmæssige erfaringer som skaber tryghed og styrke der hjælper en i livet eller specifik i parforholdet.

Derudover kan nævnes, at jeg i nogle sammenhænge trækker på kognitiv adfærstterapi, herunder ACT (Acceptance and Commitment Theraphy) som metode. Da her skabes rum for en slutte fred med sin situation, indtil den ændrer sig. Dermed slippes en meget krævende følelsesmæssigt kamp, som ikke er meningsfuld at bruge kræfter på.

Jeg holder hele tiden min viden opdateret. Ved at søge ny  viden og sørge for at vedligeholde den viden jeg har.

Desuden modtager jeg sparring og supervioson hos fagfæller.

Herunder:

Lars Gunnerborg Lauridsen, Advanced Certificate Practicum in Rational Emotive Behavior Therapy.

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.