Leder du efter en parterapeut, der kan hjælp ved barnløshed, under graviditet eller når I har små børn? Så er du landet det rette sted!

I denne artikel kan du læse lidt om hvad du kan få ud af at opsøge en parterapeut eller gå til parsamtaler, hvid i kæmper med barnløshed, mens i venter barn eller efter i er blevet forældre.

Barnløshed i parforholdet

Det kan ikke beskrives hvor opslidende det kan være, når man sammen må kæmpe sig igennem barnløshed og måske være i fertilitetsbehandling igennem længere tid. Det påvirker så mange aspekter i vores parforhold. Det påvirker vores tanker, vores følelser og vores overskud til os hinanden. Det påvirker vores sexliv. Og det rykker ofte også ved den måde vi oplever os selv på.

Graviditet og småbørn i parforholdet

Ligeledes ved vi, at den tid hvor vi bliver forældre og har små børn, en af de allermest udfordrende perioder for parforholdet. Det er her flest går fra hinanden.

Der ikke underligt, for vores primære ressourcer sættes ind på børnenes ve og vel. Det vil for mange være en tid der præges af uro, abrudt søvn og en følelse af at “være på” på alle fronter. En tid med manglende ro og tid til andre ting der gør en glad. Det kan blive meget svært, at finde overskud til hinanden.

Sluk for de gængse overbevisninger og giv plads til kærlighed og intimitet

Begge scenarier, kan nemt lyde “dommedagsagtige”. Men det er de langt fra – tværtimod. For de her pressede situationer kan være med til at forfine og skabe en dyb nærhed i jeres parforhold, hvis i tør begive jer ind i det som føles så svært, sammen.

Jeg møder mange par, der under og efter fertilitetsbehandling eller i forbindelse med at de bliver forældre, føler de må give slip på nærheden og intimiteten med deres partner. Overskuddet er der simpelthen ikke. Det kan jeg oprigtigt sige er så ærgerligt, for selvom det er dybt forståligt at det er sådan, så ved jeg der er en anden vej igennem det.

Man kan faktisk godt få et tæt og dejligt parforhold og et vidunderligt sexliv – selvom man står i en vanskelig livssituation, der måske er præget af uenigheder og savn.

Jeg ser det ske igen og igen hos de seje par, der beslutter sig til at gøre op med overbevisningen om, at fertilitetsbehandling er lig med passionsløs skemalagt sex. Eller at livet som kommende og nye forældre øger konflikniveauet og betyder, at man mister kontakten og nærheden med hinanden.

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper par, der oplever udfordringer sammen i forbindelse med barnløshed og opslidende fertilitetsbehandling eller når de bliver forældre 

Overvejer i at komme til parsamtaler hos mig (fysisk eller online), er i hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre hvordan jeg kan hjælpe jer.

Hvis i gerne vil mærke hvilken forskel, samtaler kan gøre for jer, er i velkommen til at booke en uforpligtende samtale med mig

I kan bruge samtalen til at få lidt luft og lidt ro sammen Og evt. til at fornemme, om jeg er den rigtige til at hjælpe jer.

Det er ikke jer den er gal med!

Det er jeres mønster og jeres livssituation der skaber problemerne

Mange føler det er manglende kærlighed/respekt/omtanke/forståelse/omsorg fra den anden, der er problemet. Men det kan ikke være længere fra sanheden.  Det er vores mønstre der trigger hinanden.

Når vi bliver pressede i livet, viser de allermest uhensigtsmæssige mønstre sig ofte klart og tydeligt i relationen til vores partner.

Det giver jer mulighed for at få øje på dem og gøre noget ved dem. Så de stopper med at stille sig i vejen for den dybe kærlighed og den stærke forbindelse i har pontentiale til at opleve sammen.

Parsamtaler vil gøre det helt klart for jer, hvordan jeres mønster ser ud, og hvordan i kan håndtere det, så jeres i fremfor afstand og savn, begynder at mærke nærhed og kærlighed

Parterapi vil betyde, at i vil begynde at se hinanden klart igen, se kærligheden mellem jer. Parterapi er i virkeligheden et meget konstruktivt stykke arbejde, der munder ud en ny styrke og dybde i jeres parforhold.

Her fnider du et podcast afsnit om hvordan i opdager jeres mønster og bruger det aktivt til, at skabe mere nærhed i jeres parforhold

 

Parterapeut der kan hjælpe dig og din partner

Barnløshed: Sådan kan en parterapeut hjælpe jer

Det er almindeligt at mærke et stort savn til sin partner, når man har svært ved at blive forældre sammen. Når vi mærker usikkerhed om vi nogen sinde kommer til, at kunne skabe den familie vi ønsker os, ryster det på mange måder nogle af de grundpiller vi forestiller os vore fremtid skal bygge på sammen.

Der kommer pludseligt en anden alvor ind i vores relation end hidtil. Glæden ved livet og de ting vi foretager os bliver mindre. Vores hverdag bliver præget af bekymringer, usikkerhed og måske mange tårer. Vores overskud og livsglæde bliver mindre. Og vores hidtil relativt ukomplicerede sexliv får andre præmisser.

Det kan være vi mærker stor uenighed om de valg vi skal træffe sammen for fremtiden. Spørgsmål som “hvad tænker du om, at skulle adoptere eller at bruge donorsæd/æg”, kan blive svære emner at tale om. Det kan være i er uenige eller at i er vidt forskellige steder i jeres måder at håndtere jeres situation.

Det kan være den ene føler en enorm skyld, fordi hans eller hendes krop er årsagen til, at det er svært for jer at blive forældre.

Alt det og meget mere, kan skabe afstand og savn i parforholdet. Dt betyder vores forsvarsmekanismer lettere trigges. Vi kan have svært ved at forstå og mærke hinanden. Og have svært ved at se hinandens omsorg og kærlighed.

Forstå hinanden og jeres fælles mønster 

Det som en parterapeut kan er, at hjælpe jer med at få øjnene op for den kærlighed der ligger og gemmer sig bag jeres naturlige rekationer på en meget svær livssituation.

Parsamtaler vil styrke jer sammen, bringe jer tættere på hinanden på alle områder og mærke alt det i savner igen.

Har i hver især meget forskellige holdninger til jeres situation. Eller føler i, at i reagerer meget forskelligt, vil parterapi hjælpe jer, til en dyb forståelse for hinandens perspektiver. Fremfor afstand, skaber det nærhed og det giver jer plads til at være i jeres situation på hver jeres måde.

I Fertilitet & Familiedannelse podcast, kan i lytte til et afsnit om hvad i kan gøre hvis jeres livsistuation skaber afstand imellem jer og et afsnit om hvordan i kan styrke jeres sexliv, mens i er i fertilitetsbehandling.

 

Vælg en parterapeut der har erfaring med barnløshed og fertilitetsbehandling

Når man er oplever barnløshed og fertilitetsbehandling på nærmeste hold, er det ikke sikkert man har behov for parterapi i den gængse forstand. Kærligheden kan både føles nærværende og stærk. Men der er nogle helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende, når man er i den særlige situation sammen som par og det skal jeres parterapeut have en dybdegående kendskab til.

Hvis sexlivet fx. ikke fungerer så godt, handler det ikke “bare” om manglende lyst og intimitet. Fx skaber hormonbehandling, stikpiller og sex på bestemte tidspunkter nogle helt specifikke problemer. Ligesom eksempelvis nedsat fertilitet hos den ene, kan gøre det.

Det kalder på særlige løsninger, der hjælper lige netop i forhold til jeres specifikke udfordringer.

Når i vælger den parterapeut der skal hjælpe jer, er det vigtigt at sikrer jer, at vedkommende har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være barnløs og i fertilitetsbehandling. Som mand, som kvinde og som par. Det er helt afgørende for at i får tilstrækkeligt ud af samtalerne og ikke spilder jeres energi og penge.

Det er også vigtigt, at i begge har tillid til den parterapeut i vælger. At komme til parsamtaler kan godt virke lidt utrygt, inden man går ind til det. Særligt for den af jer, der måske ikke har taget initiativet til det. Derfor kan det være en god ide, at få en samtale med parterpeuten, inden i starter i et egentligt forløb, for at fornemme om i har en god kemi med vekommende.

 

Parsamtaler ved barnløshed og fertilitetsbehandling: Gratis afklarende samtale 

I er velkommen til at booke en afklarende parsamtale. Den er gratis og giver jer mulighed for at mærke, om jeg er den rette til at hjælpe jer med, at sætte skub i alle de ting i godt kunne bruge mere af i jeres parforhold.

Som du sikkert har læst, arbejder jeg med mænd, kvinder og par der kæmper for at blive forældre. Jeg har mange par, der kommer til parsamtaler hos mig, for at styrke deres relation og passe på sig selv og hinanden i deres meget udfordrende livsituation. Nederst på siden, kan du læse eksempler på feedback fra dem.

Vælger i at komme i et samtale forløb hos mig, kan det både foregå online og fysisk. Online parterapi fungerer ligeså godt som fysisk fremmøde, for langt de fleste par.

Parterapeut der kan hjælpe under graviditet, hos småbørnsforældre og ved familiedannelse

Graviditet og spædbørnsforældre: Sådan kan parsamtaler hjælpe jer

Rammerne for vores parforhold ændrer sig markant, når vi bliver forældre. For nogle par, begynder forandringerne allerede under graviditeten.  Og selvom vi godt ved det, så er det ikke så enkelt, når vi står i det.

Vi kan nemt havne i nogle vanskelige situationer som par, mens vi venter barn og når vi er forældre. Presset kan her være enormt. I de første mange måneder, fordi barnet kræver omsorg og opmærksomhed, indimellem til vi er på udmattelsens rand. Senere fordi vi skal jonglere livet med et eller flere små børn, mens vi selv går på arbejde.

Det er ikke altid let at blive forældre. Som kommende eller nye forældre kan vi havne i nogle pressede og svære situationer. Det kan være alt fra at graviditeten er hård eller utryg, til at vores barn sover meget afbrudt, måske bliver født for tidligt, eller ikke er rask. Det kan være den ene forælder bliver ramrt af en efterfødseslreaktion eller noget helt tredje.

Senere som forældre til småbørn er vi meget “på” både hjemme og på arbejdet. Så meget at vi faktisk ikke har overskud til nærhed med hinanden. Og telefonen eller vennerne bliver måske lettere at forholde sig til, end vores partner.

Det er også naturligt at vi oplever at have mange konflikter i den periode. At vi savner hinanden. Og vi kan komme til at mærke så stor afstand mellem os, at fremtiden sammen føles usikker.

Det er ikke trygt for et barn, at vokse op med forældre, der er “langt fra hinanden” og måske har mange konflikterr. Stemningen mellem jer hænger i luften. Og børnene sanser uoversenstemmelser tidligt i livet.

At finde en dygtig parterapeut der kan hjælpe jer med at opbygge nærhed og overskud til hinanden, på trods af jeres krævende livsomstændigheder, kan være uendeligt meget værd i den periode – og i fremtiden.

 

Sådan vælger i den rette parterapeut

Det er en bekostelig affære, at skulle bruge penge på parsamtaler, oven i at man bliver/er blevet forældre. Derfor er det vigtigt, at i får meget ud af hver eneste samtale.

Der er nogle ting som er særligt vigtige, når i vælger parterapeut

At jeres parterapeut har omfattende viden og erfaring i, at arbejde med mennesker der venter børn og bliver forældre. Og det er vigtigt, at i  begge mærker tillid til vedkommende. Det er naturligt, hvis det føles lidt usikkert indledningsvist. Man er spændt op processen der venter. Men i skal have en klar fornemmelse af, at i er havnet hos den rette terapeut. Følelsen af tillid og tryghed giver jer nemlig de bedste forudsætninger for, at få fuldt udbytte af samtalerne.

At jeres parterpauet har indgående viden om de praktiske, fysiske og psykologiske processer, der gør sig gældende hos mennesker og par som venter barn og bliver forældre. Man kan ikke tage jer ud af jeres livssituation og alene arbejde på det følelsesmæssigt plan. Hele jeres liv skal tages i betragtning, når parterapeuten hjælper jer.

Når det er så vigtigt, at parterapeuten har en indgående viden om hvad det vil sige, at være i jeres livsistuation, så er det selvfølgelig fordi det spilller en væsentlig rolle. Terapien hjælper jer ikke nok, hvis samtalerne alene handler om at spotte mønstre, dele følelser og ændrer adfærd.

Det vil  have en enorm betydning for hvordan man som par har det,  hvis man fx den første tid har været indlagt med sit barn, hvis ens sexliv har været gået helt i stå på grund af blødninger i graviditeten, hvis søvnmangel eller bekymringer sætter begrænsninger for ens overskud og kapacitet til at rumme andre end sit barn.

De mange forskellige situationer man kan stå i som kommende og nye forældre, kalder på en særlig hjælp og nogle helt særlige teknikker fra terapeutens side.

 

Parsamtaler for kommende og nye forældre: Gratis forsamtale

Jeg er vant til at hjælpe par, som kæmper for at blive forældre, mens de venter børn og bliver forældre. Nedenfor kan i læse eksempler på feedback fra dem.

Fordi det er så vigtigt at i føler i er i gode hænder, tilbyder jeg er uforpligtende forsamtale. Den kan foregå fysisk, i telefonen eller med video online. Her kan i mærke efter om i mener, jeg er den rette til at hjælpe jer.

Vælger i at komme i et samtale forløb hos mig, kan det selvfølgelig både foregå online og fysisk. Online parterapi fungerer rigtig godt for langt de fleste par.

Hvis ikke vi tales ved, håber jeg artiklen her hjælper jergodt videre i jeres proces med at finde en god parterapeut.

Varme hilsner

Laura

Psykologforeningen har en fin lille artikel om hvordan man selv kan styrke  parforholdet når man bliver forældre  og en god artikel om parforholdet mens man er i fertilitetsbehandling. 

Sådan har samtaler hjulpet andre par

Vi var kørt fast. Kørt sur i hele fertilitetsbehandlingen. Du fik os til at se helt anderledes på tingene og til at se at vores parforhold stadig kunne være godt og dejligt. Det er blevet et sted vi tanker op nu, fordi vi ser det sådan og vælger det skal være. Det gør det meget lettere for os, at fortsætte indtil vi forhåbentligt en dag får et barn.

Par i fertilitetsbehandling

Med din hjælp, har vi flyttet os fra at have mange konflikter og uenigheder. Det har kostet lidt arbejde. Men det er det hele værd. Og jeg kan ikke understrege nok hvor meget det betød for os, at du hjalp os med at forstå vores konfliktmønster, hvordan vi bryder det og får øje på kærligheden bagved det. Nu tror vi på “os” igen TAK.

Par der var blevet forældre

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

 Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper par, der oplever udfordringer sammen i forbindelse med barnløshed og opslidende fertilitetsbehandling eller når de bliver forældre 

Overvejer i at komme til parsamtaler hos mig (fysisk eller online), er i hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre hvordan jeg kan hjælpe jer.

 

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.