Barnløshed: Guide til sociale dynamik og den gode samtale med forældre i din omgangskreds, som brokker sig for meget

 

Har du det svært med forældre der brokker sig?

At være forældre er indimellem en fysisk og følelsesmæssigt krævende opgave. Det skal der ikke være tvivl om. Når jeg skriver det, så er det på baggrund af de mange forældre jeg hjælper og vejleder, der oplever, at være udfordret på den ene eller anden måde i forbindelse med, at de bliver forældre.

At der også er hårdt at være forældre, ved du som er i fertilitetsbehandling eller oplever at miste gang på gang, godt.

Du anerkender helt sikkert at forældreskabet kan være krævende og udfordrende. Men samtidig kan det være ubeskriveligt svært, at lægge øre til forældre der klager og brokker sig, når de har det du længes så dybt og inderligt efter. Det du vil være ubeskriveligt taknemmelig over, at have i dit liv. Et barn.

Det kan være svært for andre at forstå, men når man ikke kan få et barn, kan man længes efter at få lov at opleve, at skulle op om natten, at få mulighed for at trøste i timevis, at få lov at være et menneske, hvis omsorg et barn har et intenst behov for.

Det er naturligt, at når man er i den del af livet hvor man får børn, så gør ens venner og søskende det også. Det betyder også, at det er svært at komme uden om forældre der beklager sig over deres tilværelse og måske endnu værre over deres børn.

Det kan rive i et hjerte der længes som dit, at lytte til.

 

Hvad er dine behov?

Med al sandsynlighed har du en grænse for hvor meget og hvor detaljeret du rummer at høre om forældrelivet. Det er ekstremt individuelt og det skal du lytte til og tage i betragtning, når du læser videre, så det du vælger at gøre efterfølgende afspejler dine behov.

I løbet af de år jeg har arbejdet som fertilitetsterapeut, er der et vigtigt mønster i den her dynamik som står helt klart for mig. Endnu vigtigere har det givet mig en viden om,  hvad der kan lette den her situation for alle der er tilstede i den – og særligt for dig som er ufrivilligt barnløs.

At læse det følgende, kan indledningsvist føles kontraintuitivt, fordi fokus i denne artikel er på at hjælpe dig der kæmper for, at blive forældre. Men når jeg skal forklare dig mønstret og hvad du kan gøre, må vi tage udgangspunkt i hvad mange forældre oplever, når de er sammen med deres venner eller søskende, som ikke kan få børn.

Taler du åbent om barnløsheden?

En forudsætning i det følgende er at dine pårørende ved, at du/i kæmper for at få et barn. Men du der ikke taler åbent om barnløsheden, vil alligevel kunne føle dig hjulpet, fordi du vil få en forståelse af hvad der er på spil i den sociale dynamik der opstår i de her situationer.

 

En ubevidst måde at beskytte dig på

De der er forældre og har mennesker tæt på sig som er ufrivilligt barnløse, kan have enormt svært ved at tale om alle de vidunderlige ting der er ved, at være forældre. Det kan være svært at dele alt det skønne og sjove, når de ved der sidder en eller to i flokken, som netop længes så inderligt efter det de ikke deler. Dette kan i virkeligheden være en (ubevidst) måde de forsøger, at passe på dig. Derimod virker det lettere at fortælle om det, som er mindre godt. Altså – at brokke sig.

Og hvad ligger der i det, kan du måske tænke? Hvordan kan det overhovedet give mening?

Når man selv har fået børn og er pårørende til mennesker der kæmper for at blive forældre, kan man have et (ubevidst) ønske om, ikke at bidrage til at åbne deres øjne, for hvor vidunderligt forældreskabet også er. De kan have en frygt for at gøre din længsel endnu dybere og din smerte endnu større, end den er i forvejen, ved at bidrage til at du får en endnu dybere indsigt i alle de fantastiske aspekter ved at få børn og se dem vokse op.

Men det er et bedrag, for sandheden er, at når man inderligt ønsker sig et barn, kan man levende og nuanceret forestille sig hvor vidunderligt det er at have et barn. Følelserne gennemsyrer krop og sind. Det er jo derfor længslen er så uudholdelig. Du har formentligt en klar og tydelig fornemmelse af hvad det er du går glip af. Der er formentligt ingen, der kan åbne dine øjne mere, ved at fortælle lidt om, at det også er glimt hvor det er skønt at være forældre, selv når søvnen er kompromitteret og den lille er urolig igen. Du ved godt det også er fantastisk, vidunderligt og kærlighedsfuldt at være forældre, for langt de fleste der får lov at opleve det. Du har formentligt en klar fornemmelse af, at alt andet blegner relation til meningsfuldhed i livet, ved siden af det, at sætte et lille liv i verden. Det er jo i denne følelse din klare længsel efter et barn ligger.

 

Paradokset

Det er selve paradokset. Den ene part søger at beskytte den anden, ud fra en misforstået betragtning om, at man ikke fornemmer de dejlige sider ved forældreskabet, før man selv får børn. Et ønske om ikke, at åbne for erkendelsen hos de barnløse og dermed forøge den følelsesmæssige smerte. I kølvandet på denne mekanisme opstår oplevelsen hos forældrene af, at det er lettere at dele de ting, der er belastende.

 

Trækker du dig i samtalen?

Det betyder, at du må lægge øre til forældrebrok og sideløbende gennemløber en indre proces, hvor du indimellem næsten må trække følelsesmæssigt, for at kunne være til stede i samtalen. Og samtidig har et andet spor inden i, der fortæller dig hvor inderligt du ville ønske dig, at opleve lige netop det de kæmper med.

 

Sådan kan du håndtere det

Jeg er glad for at du læser med her. For ved at få øje på, at brokken eller den manglende snak om de skønne aspekter ved at have børn, kan være en (ubevidst) måde dine pårørende forsøger, at beskytte dig på, kan du tage hånd om det i dine egne relationer. Ligesom du kan forholde dig til forældre i din omgangskreds der simpelthen bare brokker sig uden hensyn til din kamp.

For nogle forældre der brokker sig, er det nemlig fordi de er så belastede, at de udfordrende aspekter ved forældreskabet fylder mest og de kan ikke lade være med at give det plads, uagtet at de ved, der sidder et eller flere mennesker imellem dem, som ikke kan få, netop det de brokker sig over.

Nu må du sidde og tænke, nu ved jeg måske hvad det jeg oplever handler om, men hvordan kan jeg forholde mig til det?

Første skridt er, at overveje hvordan du har det med at høre om andres tilværelse som forældre. Hvor meget du rummer og har lyst til. Jeg møder mennesker der ikke rummer andre forældre overhovedet, ligesom jeg møder mennesker, der ønsker at være en del af deres søskende og venners familieliv og børn – og alle nuancer der imellem. Begge dele er lige forståeligt og lige meningsfuldt.

Hvis du mærker, du faktisk gerne vil være en del af din omkreds liv som forældre, men mærker du er udfordret af den måde de taler om deres tilværelse på, så vil jeg opfordre dig til at tale med dem om det.

 

Den gode samtale

Du kan starte med at fortælle, du gerne vil tale med dem, fordi du holder af dem og det er vigtigt at i kan bevare en stærk relation selvom i er i forskellige livssituationer.

Dernæst kan du nysgerrigt spørge dem om de er bange for, at tale om de glædelige ting ved, at have børn, når du er der. (Hvis de ikke er bevidste om det, kan de have behov for at tænke over det inden de svarer dig – mit råd til dig er at give dem lidt tid til at reflektere).

Du kan fortælle dem, at du har en klar og instinktiv fornemmelse af hvorfor det, at have børn er så vidunderligt og de formentligt ikke vil gøre din smerte værre ved, at tale om de gode ting.

Der kan gå en lettelsens suk igennem en vennegruppe, når den samtale bliver taget.

Du vil måske tænke, der skal være plads til at de læsser af, fordi du også forstår at tilværelsen som forældre er fysisk og følelsesmæssigt krævende i perioder. Kunne du forestille dig at tale med dem om at de gerne må læsse af og samtidig bede dem om også at forbinde sig med det der gør dem taknemmelige over deres børn og deres situation. Der er altid en lille lysstråle, man kan fange uanset hvor belastet man er som forældre (Med mindre man har en fødselsdepression). Det lille barn, smil, hæmningsløse grin eller en blød hånd.

 

Hvad nu, når du ikke orker at høre om forældrelivet?

Desværre er det ikke helt så enkelt, det ved vi begge. Du kan have perioder hvor du er okay med at høre om alt det dejlige, ligesom der kan være perioder hvor du har det anderledes. Derfor er det vigtigt at du i forbindelse med samtalen med dine pårørende, fortæller at du gerne vil have lov til, at sige hvis du har tage eller perioder, hvor det er bedre for dig, at i taler om andre ting sammen.

 

Der skal være plads til det som optager dig

Det er udfordrende at være i sine relationer, når man falder uden for hovedstrømmen, når man ikke kan gøre de ting, andre gør i den livsfase man befinder sig i. Samtaler om forældreskaber kan fylde ALT i vennegrupper der får børn. Husk derfor at der også skal være plads til, at tale om det der særligt optager dig. Det er helt centralt for at i vedligeholder relationen at du også bliver set og hørt, selvom du formentligt føler dit liv er uinteressant og på standby og du hverken kigger hus eller babyseng, hvor inderligt du end ønsker dig det.

Jeg håber du føler dig set og hjulpet lidt videre – tanker til dig 

Kh Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker, der er ufrivilligt barnløse, er i fertilitetsbehandling eller oplever graviditetstab med at bearbejde deres oplevelser og sorg og derved komme bedre igennem deres forløb.

Overvejer du eller din partner, at komme i samtaleterapi hos mig (fysisk eller online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om det du går og kæmper med.

Jeg håber også du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

 

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker, der er ufrivilligt barnløse, er i fertilitetsbehandling eller oplever graviditetstab med at bearbejde deres oplevelser og sorg og derved komme bedre igennem deres forløb.

Overvejer du eller din partner, at komme i samtaleterapi hos mig (fysisk eller online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om det du går og kæmper med.

Jeg håber også du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

 

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.