Værktøj til dig

der ikke kan se lyset for enden af tunnellen

og hverken ved hvordan eller hvornår det ender

 

Rigtig mange af de mennesker jeg møder i mit arbejde som terapeut har det til fælles, at de lever med en situation, der er behæftet med stor uvished.

De der særligt falder mig ind her, er mennesker der kæmper for at få et barn og oplever hvordan forsøgene gang på gang mislykkedes.

Det kan også være mennesker der bliver forældre til et barn som er født for tidligt, er født med et handicap, eller ikke er sundt og rask.

Dernæst har jeg de forældre i tankerne som oplever deres spædbarn være utrøsteligt og forpint uden nogen kan fortælle dem hvorfor. Og på de familier der sover ekstremt lidt eller afbrudt eller hvor den ene forælder har en fødselsdepression

Selvom det kan synes som og også er vidt forskellige baggrunde, så har de mennesker det til fælles, at de går med en følelse af afmagt og frustration over ikke at vide hvornår deres situation ændrer sig. Ej heller har de noget begreb om hvordan deres fremtid bliver. På områder der er så centrale og betydningsfulde for mennesker.

 

Er det dig?

Det kan være det er dig? Det kan være du kan kende dig i de følelser jeg beskriver? Så håber jeg du vil give dig selv nogle minutter til at opdage, hvordan du kan hjælpe dig selv til at være i det som indimellem eller altid føles svært at bære.

Denne artikel giver dig motivation til at begynde en følelsesmæssig proces, som kan hjælpe dig med at udholde uvisheden.

 

Når det ligger mig på sinde, så er det fordi jeg dagligt møder mennesker der kæmper og kæmper med den. Endvidere fordi jeg selv har været lige der, hvor alt føltes håbløst jeg ikke vidste hvornår der ville ske et skifte og hvordan vores fremtid så ud.

 

Det vi ved der hjælper

Vi starter ud lidt tørt, men det gør jeg fordi jeg gerne vil, at du ved de ting jeg formidler de gør en forskel. Du kan springe dette afsnit over, hvis du gerne vil til metoden med det samme.

Der findes et terapeutisk værktøj der hedder Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Fra studier ved vi, at det kan hjælpe mennesker der lever i massiv uvished, under stor følelsesmæssig og fysisk stress, til at få det markant bedre. Det er  jeg tækker på, når jeg hjælper dig igennem denne artikel.

Det er en grundantagelse i ACT, at når vi har det svært så håndterer vi vores tanker og følelser på en uhensigtsmæssig måde. Altså at når vi er pressede, så kan vi havne et en negativ spiral og vi kan have rigtig svært ved, at udholde presset og holde håbet og troen på, at der er lys for enden af tunnelen. Når vi er pressede bliver vores tanker og følelser nemt rigide. Og vi kan opleve at blive overvældet af dem eller føle at de styrer os.

Metoden: Et mere felksibelt sind

Psykologisk fleksibilitet helt centralt for, at vi kan skabe en positiv bevægelse i selv de mest håbløse situationer. Værktøjerne fra ACT øger simpelthen menneskers evne til, at tænke og føle mere fleksibelt. Det giver et langt større rum til, at kunne forholde sig til sin svære virkelighed. Og det er hjælpesomt i en situation, som du ikke har nogen afgørende indflydelse på.

ACT bygger på seks elementer. I det følgende vil beskrive hvordan du kan integrere tre af dem i din personlige situation og dermec begynde, at mærke en markant forskel, på hvordan du går og har det

 

Kontakt med nuet – og finde et øjebliks fred

Den første handler om at være i ”kontakt med nuet” fremfor at være mentalt og følelsesmæssigt i fortiden eller i fremtiden. Selvom det kan lyde absurd, fordi man godt kan tænke fremad og lægge planer, så er alt du har med sikkerhed det ”nu” du befinder dig i. Ved at forholde dig til nuet, kan du begynde at fokusere på, hvordan du kan hjælpe dig her og nu. Og du kan tillade dig at slippe tanker der piner dig og skaber pinefulde følelser du hele tiden må forhold dig til.

 

Prøv det lige nu

Prøv det engang. Vær her og nu. Mærk dig selv et øjeblik. Bare vær i et du mærker og forsøg at give slip på alt det du ikke kan handle på, som lå i fortiden eller ligger i fremtiden.

 

Defusion – at forholde sig anderledes til dine tanker og følelser

Når vi bliver et med vores følelser og tanker, så føles det som om de er sandheden og virkeligheden. Det er her vi især kan føle os overvældet og opleve hvordan vi lukker os i rigide følelser omkring perspektiverne i vores situation.

Der er her følelserne bliver særligt pinefulde. Det gør vores situation langt sværere at være i. Ved at arbejde med hvordan vi forholder os til tanker og følelser kan vi øge vores psykologiske fleksibilitet og dermed åbne op for mere håbefulde perspektiver for vores nuværende situation.

Hvordan gør jeg så det, sidder du sikker og tænker. Jeg kan mærke jeg har svært ved at skrive om dette element i artiklen, fordi jeg har erfaring med, at det kan tage lidt tid for folk at opdage “hvad det kan”.

At forholde sig mere distanceret til sine følelser og tanker, betyder nemlig, at man for alvor må gøre op med nogle grundlæggende ideer , som de fleste af os går rundt med, når det kommer til tanker og følelser.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du ved en mere distanceret tilgang til dine følelser, ikke betyder at du ikke må drage omsorg for dig selv og det du mærker.

Når man skal undgå, at blive et med sine følelser og tanker, kræver det at man lader tankerne og følelserne være det de er: Fysiske impulser og mentale indtryk.

Det kan man gøre ved at tage en iagttagende tilgang, hvor man med sig selv registrer fx- ”nu mærker jeg voldsom afmagt/ vrede/ frustration/ sorg”. Man kan tilføje for sig selv fx ”det føles som en trykken bag panden/ en eksplosion i maven/ en knude i brystet”. Det kan også være fx ”jeg tænker at den her situation aldrig bliver anderledes. Jeg kommer aldrig til at være rigtig glad igen”.

 

Prøv det af med det samme

Du kan måske mærke nogle følelser og tanker der melder sig, når du læser det her. Så sæt dig tilbage et øjeblik og forestil dig du ser dig selv ude fra. Registrer hvad du mærker/tænker. Registrer hvordan det føles i din krop.

Det er min erfaring, at det for mange er en hjælp, at når de bliver overvældet af følelser, at se sig selv udefra og registrere hvad der sker. På den måde undgår de følelserne tager over og sender dem ind i en negativ spiral.

Følelserne godt kan blive hængene lidt og de samme tanker kan blive ved med at melde sig igen. Det er helt naturligt. Så gennemgår du blot processen igen og igen ind til de slipper, eller dit fokus flytter sig.

Det vi føler og tænker påvirker vores liv og de perspektiver vi ser for vores liv. Vi har en begrænset fysisk kapacitet til, at registrere følelser og tanker. Hvis de tunge tanker og følelser fylder det meste, overlader de ikke rum til, at vi kan få øje på tanker der er håbefulde eller bare mere positive i al almindelighed.

 

Omsorgsfuldhed over for din barske virkelighed

Jeg er ikke fortaler for, at følelser skal undertrykkes. Og de mennesker jeg møder, som kæmper med udfordringer, der har massiv indvirkning i deres liv. Derfor mener jeg det er meget vigtigt, at du samtidig med du skaber lidt afstand til dine følelser og tanker, er omsorgsfuld overfor dig selv.

En indre stemme i den ovenstående proces kan derfor lyde ”Og det du føler, er svært, er betydningsfuldt og det er helt naturligt du har et behov for omsorg” Det kan lede videre til tanker om hvordan kan du få den omsorg du har brug for. Er det at putte dig ind i din kærestes varme favn, ringe til en ven eller at komme udenfor lidt?

 

At slutte fred med uvisheden

De sidste element fra ACT, som jeg vil inddrage her, er accept. Jeg ved det kan skabe stor modstand i dig der læser her – det kan være du tænker hvordan skal jeg nogensinde kunne acceptere det jeg står i lige nu? Jeg plejer i stedet at bruge udtrykket ”at slutte fred med”.

At acceptere eller at slutte fred med uvisheden og ens situation i det hele taget, handler ikke om at være i zen det man oplever, men om at man finder en eller anden form for fred med, at man oplever det man nu engang gør.

Det at acceptere står i modsætning til, at undgå og kæmpe i mod de smertefulde følelser man oplever, på grund af sin situation.

Hvordan når du hen til en følelse af accept?

Der findes forskellige veje til at nå der hen. Nogle har gavn af at tænke tanker om sin situation som ”det er det, der bliver givet mig som menneske” eller ”den her smerte, kan være en del af livet som et menneske” eller “jeg er ikke alene om at komme ud for det her. Det kan ske for vi mennesker”.

Det kan være du finder helt andre tanker hjælpsomme. Prøv at undersøge det lidt for dig selv, hvad der virker for dig.

Det kan også være en hjælp at reflektere over, hvor lidt vi magt vi mennesker har og hvor meget der faktisk er op til tilfældigheder og hvordan udfordringer som barnløshed, depression og syge børn er urimeligt og tilfældigt fordelt.

Fra det udgangspunkt kan det være lettere at give slip på kampen med, at det skulle være anderledes. Det er ikke anderledes. Det er sådan det er.

Finder du mere fred med din virkelighed, vil det hjælpe dig til at blive i nuet og forholde dig til hvad du kan gøre for dig selv der.

Det vil hjælpe dig til at forholde dig mere distanceret til dine tanker og følelser.

Vi mennesker kan bruge så meget energi på at kæmpe med virkeligheden.

Den energi bliver taget fra, at vi ser muligheder inden for de rammer vi nu engang har.

 

Sådan tager du det med dig videre

 

Jeg håber artiklen kan inspirere dig til at begynde og ændre på nogle af de automatiske tanke og følelsesmønstre, der fanger dig.

Samtidig er det vigtigt for mig, også at skrive til dig, at når du læser med her, så er det fordi du er i en situation, som er rigtig svær at kapere. Og som i den grad også kalder på omsorg – fra dig selv og fra andre.

Én ting er at læse en artikel, en anden ting er, at omsætte det. Ofte kalder det på oplevelser af hvilken gavnlig effekt det har i dit liv. Derfor håber jeg du vil give elementerne her chancen den næste tid eller skrive til mig, hvis du gerne vil hjælpes til en lidt lettere vej igennem det som er så uendeligt svært lige nu.

De venligste hilsner

Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

 

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mennesker der er i vanskelige livssituationer,  mens de kæmper for at blive forældre, er i fertilitetsbehandling, mens de venter barn eller når de har født og bliver forældre.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (fysisk eller online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig. Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din livssituation

 

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Laura Kjær Jacobsen, Fertilitet & Familiedannelse

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, jordemoder og samtaleterapeut

Hej og hjerteligt velkommen til Fertilitet & Familiedannelse.

Til dig der ikke kender mig, kan jeg sige, at jeg hjælper mænd og kvinder der oplever barnløshed, fertilitetsbehandling og graviditetstab helt tæt på og mennesker der har det svært, mens de venter barn og efter de er blevet forældre. Du kan læse meget mere om hvad jeg kan hjælpe med i menuen ovenfor.

Jeg håber du finder hjælp her på siden gennem artikler, meditationer og Fertilitet & Familiedannelses podcast.

Overvejer du at komme i samtaleterapi hos mig (også online), er du hjerteligt velkommen til, at booke en uforpligtende samtale med mig.

Jeg vil glæde mig til at tale med dig og høre om din situation

 

Laura Kjær Jacobsen hjælper ved barnløshed, graivditet, efter fødseslreaktioner og fertilitetsbehandling

Her kan du også møde mig

Du er mere end velkommen til at sige hej via mine platforme på de sociale medier.

Eller følg Fertilitet & Familiedannelses podcast lige her.